Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Magnus Öhrman
Gruppchef Energi- och teknik
070 225 53 99
magnus.ohrman@akademiskahus.se

Jättesatsning på solceller i Karlstad

Torsdag, 11 mars 2021

Solceller

Akademiska Hus utökar satsningen på solceller vid Karlstads universitet genom att installera tre nya anläggningar som tillsammans kommer att generera cirka 435 000 kWh miljövänlig el varje år. Satsningen är en viktig del i Akademiska Hus arbete för att uppnå en nollvision för sitt klimatavtryck.

Det sägs att solen alltid skiner i Karlstad. Så vad passar bättre än att Akademiska Hus nu investerar cirka 5,5 miljoner kronor i tre nya solcellsanläggningar på taken till Hus 3 A-B, Hus 1D och Hus 21. Tillsammans kommer solcellerna att täcka en yta på cirka 2 300 kvadratmeter och säkra att campusområdet förses med förnybar energi. 

– Akademiska Hus och Karlstads universitet har en gemensam vilja att skapa ett än mer hållbart campus. De nya anläggningarna kommer att göra skillnad för miljön och ta oss ytterligare ett steg framåt för att uppnå så energismarta byggnader som möjligt, säger Magnus Öhrman, gruppchef inom energi och teknik på Akademiska Hus. 

Akademiska Hus har högt uppsatta klimatmål och har beslutat om en nollvision för sitt klimatavtryck. Viktiga delar i bolagets hållbarhetsarbete är att minska mängden levererad energi och att satsa på förnybara energikällor. Sedan tidigare har Akademiska Hus installerat cirka 250 kvadratmeter solceller vid Karlstads universitet på Hus 14 samt en solföljare, som genererar 32 000 kWh per år. Efter att de tre nya anläggningarna driftsätts i juni 2021 kommer alltså cirka 470 000 kWh solenergi totalt att produceras per år.   

Omfattande energibesparingar 

Investeringen i solceller är en av flera hållbara insatser som Akademiska Hus har gjort tillsammans med Karlstads universitet. Genom att exempelvis bygga två geoenergianläggningar, installera behovsstyrd ventilation samt tilläggsisolera väggar och tak, har universitetsområdets behov av levererad energi per kvadratmeter minskat med över 65 procent mellan åren 2000 och 2020. Likaså har verksamhetens elförbrukning minskat med över 30 procent under samma period.  

– Vi välkomnar satsningen på solceller vid campus i Karlstad. Den ligger helt i linje med det hållbarhetsarbete som bedrivs i våra verksamheter och i vårt samarbete med Akademiska Hus, säger Olle Lilliestierna, avdelningschef för campusservice vid Karlstads universitet. 
  

Om Akademiska Hus och solceller 

De senaste åren har antalet solcellsanläggningar på campusområden runt om i landet ökat rejält. I dagsläget har Akademiska Hus totalt 70 anläggningar i sitt fastighetsbestånd som årligen genererar 6 miljoner kWh hållbar elenergi till svenska lärosäten. Under de närmaste åren planerar fastighetsbolaget att ta ytterligare krafttag genom att installera fler anläggningar som, när de står klara, bidrar till att Akademiska Hus totala mängd solel kommer att uppgå till över 10 miljoner kWh per år.