Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Peter Karlsson
Chef Datahantering och analys
070 508 24 49
peter.karlsson@akademiskahus.se

Akademiska Hus stolt partner i centret Digital Twin Cities

Fredag, 19 mars 2021

Simulation City Level.png

Akademiska Hus är ny partner i Digital Twin Cities Centre vid Chalmers i Göteborg. Tillsammans med 31 svenska och internationella partners ska konceptet digitala tvillingar utvecklas med nya metoder för modellering och simulering av något så komplext som hela städer för framtidens stadsutveckling.

Digital Twin Cities Centre är ett vinnovafinansierat kompetenscenter som tagit sig an utmaningen att utforska hur städer kan formas och utvecklas på ett mer hållbart sätt med digitala tvillingar som verktyg för stadsutveckling. 

- Vi tror att digitala tvillingar kommer spela en stor roll för att förstärka den fysiska platsen i framtiden. Genom partnerskapet kan vi både bredda vår förståelse och utveckling till att inte bara omfatta byggnaden. Och såklart ger samarbetet en spets och ett djup i frågan, som verkligen ligger i framkant, på ett sätt vi inte skulle kunna klara på egen hand, säger Peter Karlsson, innovationsledare på Akademiska Hus.

Digital Twin Cities Centre – på plats i A Working Lab

Centret som formades under förra året har sitt kontor i Akademiska Hus nya fastighet och co-workingmiljö A Working Lab på campus Johanneberg. A Working Lab är också den första fastigheten i beståndet med en digital tvilling. Byggnaden har scannats i tre olika lager under byggprojekttiden – först stommen, sen med installationer och till sist färdig byggnad. Genom partnerskapet kommer Akademiska Hus bidra med över 12 000 digitala objekt och vår kunskap i att utveckla och förvalta fastigheter.

- Ett sådant här samarbete öppnar upp möjligheter för Digital Twin Cities Centre att få tillgång till värdefull data från fastighetsägare i syfte att utveckla och förädla vår forskning ytterligare, säger Anders Logg professor i beräkningsmatematik och föreståndare för Digital Twin Cities Centre.