Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Magnus Huss
Marknadsområdesdirektör
070 629 13 76
magnus.huss@akademiskahus.se

Byggstart för ny byggnad vid Handelshögskolan

Tisdag, 16 mars 2021

Ny byggnad för Handelshögskolan i Göteborg.

Idag hålls ett digitalt första spadtag för den nya byggnaden som blir en del av Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Byggnaden planeras att stå klar under 2025 och gör det då möjligt för fakulteten att expandera och utveckla sin utbildning och forskning inom ekonomi och juridik. Som en del i projektet står återbruk av material med hög klimatpåverkan i fokus.

Förberedelserna på platsen har pågått sedan december 2019, men det är idag som ett digitalt firande markerar den officiella byggstarten. Den nya byggnaden har ett tidlöst uttryck som fungerar väl med befintliga byggnader och omfattar cirka 10 800 kvadratmeter bruttoarea fördelade på åtta våningsplan ovan mark. Här ska bland annat en ny välkomnande huvudentré, två hörsalar, studentservice, café, kontor och studentarbetsplatser rymmas. Sammantaget skapas större och mer flexibla ytor för både medarbetare och studenter och med den nya byggnaden blir det möjligt att samla hela Handelshögskolan under ett och samma tak.

– Genom ett första spadtag tar vi ett avgörande symboliskt steg för vår framtida utveckling. Med den nya byggnaden får Handelshögskolan en attraktiv fysisk lärandemiljö i internationell framkant. Därmed skapas en grundläggande förutsättning för Handelshögskolans och universitetets fortsatta utveckling som en allt starkare akademi i nära samklang med det omgivande samhället, säger Per Cramér, dekan för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Fokus på återbruk 

Som en del i Akademiska Hus hållbarhetsarbete kommer material med hög klimatpåverkan som nedmonterats från den gamla byggnaden i hörnet Vasagatan – Haga Kyrkogata att återbrukas. Med fokus på ändliga resurser och oersättliga material har marmorgolv, kalkstensfasad och granitsten kunnat bevaras för att återanvändas. Till exempel kommer marmorgolvet från den gamla byggnaden att användas till en gångbro i den nya byggnaden för Handelshögskolan.  

Från den gamla byggnaden har också unika armaturer, klockor i mässing, arkitektoniska taklampor och pentrykök med mera sparats i väntan på en ny plats i andra byggnader som ägs av Akademiska Hus. En sådan byggnad där återbrukat material placeras är Natrium, som Akademiska Hus just nu bygger för den Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet på Medicinareberget. Även växterna utanför Handelshögskolan har bevarats och mellanlagras i en återbrukspark vid Medicinareberget, i väntan på en ny placering. Återbruket ingår som en del i forsknings- och samverkansprojektet Återbruk Väst.  
 
– Vi är väldigt glada över att nu vara igång med bygget av den nya byggnaden som ska bidra till Handelshögskolans framtida utveckling. Som en av Sveriges största byggherrar kan vi göra stor skillnad för miljön och vi har som mål att bli helt klimatneutrala. Då är det viktigt att vi utforskar nya sätt att ta tillvara på våra byggnaders resurser och material, säger Magnus Huss, marknadsområdesdirektör vid Akademiska Hus. 

Uppgång från Västlänken 

Den nya byggnaden för Handelshögskolan innefattar också en uppgång från Västlänken station Haga. Uppgången är integrerad i den nya byggnaden och placerad vid hörnet Vasagatan – Haga Kyrkogata. Placeringen har arbetats fram i nära samarbete med Göteborg Stad och med målsättningen att minimera förändringarna i stadsmiljön. Med uppgången blir Handelshögskolan en än tydligare del av staden, med förbättrade pendlingsmöjligheter för studenter och anställda samtidigt som den gröna Vasaallén bevaras intakt som attraktivt flanerings- och cykelstråk. 

Planerna på en utbyggnad av Handelshögskolans lokaler har pågått under flera år. I maj 2014 bjöd Akademiska Hus in till en arkitekttävling om utformningen av en ny byggnad. Tävlingen arrangerades i samråd med Göteborgs universitet, Göteborgs Stad, Trafikverket och Sveriges Arkitekter och vinnare blev Johannes Norlander Arkitektur, vars bidrag samspelar med befintlig bebyggelse och ger möjligheter till flexibla lokaler med fokus på pedagogik och nya former för lärande. Juryn ansåg också att förslagets estetik var stram, lågmäld men med en hög svansföring. Det kommer att tillföra Handelshögskolans gårdsmiljö nya kvaliteter och lägger en ny årsring till de byggnader som redan finns i kvarteret. 

Akademiska Hus investerar 529 miljoner kronor i den nya byggnaden.