Till navigation Till innehåll (s)

De självkörande bussarna på Campus Valla firar ett år

Onsdag, 10 mars 2021
Det är ett år sedan två självkörande och eldrivna bussar började köra på campusområdet i Linköping. Trots ett år kantat av pandemi har bussarna i forskningsprojektet “Ride the future” lyckats köra drygt 570 mil, vilket motsvarar hela sträckan Linköping-Madrid tur och retur. Nästa steg är att testa bussarna i stadsmiljö i Vallastaden.

Självkörande buss på Campus Valla

För ett år sedan började två självkörande och eldrivna bussar köra på Campus Valla. Trots ett år kantat av pandemi har bussarna i forskningsprojektet “Ride the future” lyckats köra drygt 570 mil. Nästa steg är att testa bussarna i stadsmiljö i Vallastaden.

– Akademiska Hus upplåter mark och busshållplatser för att forskningsprojektet ska kunna genomföras på bästa sätt. Som mark- och fastighetsägare är vi väldigt glada över möjligheten att bidra i ett spännande och unikt projekt som för oss en bit närmre ett samhälle där kollektivresor kan göras med autonoma fordon, säger Magnus Huss, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

Ett av forskningsprojekten som bedrivs med bussarna som plattform har fokus på att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig för personer med synnedsättning genom olika digitala verktyg. Projektet Synnedsattas resande finansieras av Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, K2. De självkörande bussarna är också en del av EU-projektet SHOW vars syfte är att demonstrera hur framtidens olika transportlösningar kan integreras och fungera tillsammans i en stad.

– Efter mycket jobb har vi fått igång den operativa verksamheten med två bussar som rullar på Campus. Resan hit har varit mycket lärorik. Pandemin har gjort att verksamheten med de självkörande bussarna har behövts anpassas och det har även påverkat våra forskningsprojekt. Men trots detta är flera projekt med koppling till bussarna i gång, säger Anna Anund, forskningschef vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

– Det som är spännande med en öppen forskningsplattform som denna är den stora bredden. Forskare är välkomna att komma på nya frågeställningar och användningsområden för plattformen och använda den som en resurs i sina projektansökningar. Vi har redan projekt inom många olika områden och nya tillkommer hela tiden, säger Mikael Asplund docent i datalogi vid Linköpings universitet och forskningskoordinator för de självkörande bussarna.

Sedan invigningen i mars 2020 har de självkörande bussarna haft drygt 1 600 resenärer ombord. På grund av rådande pandemi kör bussarna sedan december utan passagerare och endast i forskningssyfte.

De självkörande bussarna kommer till Vallastaden under 2021

– Vi ser fram emot nästa steg i projektet där våra självkörande fordon kommer koppla ihop campuset med Vallastaden. Redan idag kör fordonen i olika kontexter, på vägar tillsammans med bilar och bussar och på campus huvudstråk ”corson” bland gående och cyklister. I Vallastaden kommer vi dessutom se hur de självkörande fordonen kan skapa bättre resmöjligheter mellan kollektivtrafikens hållplatslägen och målpunkter såsom serviceboendet och skolan och bli ett riktigt komplement till den traditionella kollektivtrafiken, säger Christian Monstein, innovationschef på Transdev Sverige AB.

Projektet har redan fått ett tillfälligt tillstånd från Transportstyrelsen för att göra förberedelsearbete för att kunna köra fordonen autonomt under andra halvan av 2021. För invånarna innebär detta att de redan under våren kommer att se de självkörande fordonen köra manuellt genom Vallastaden som ett första steg.

– Det är rätt häftigt att Linköping blir en av de första kommunerna i Sverige med att testa självkörande bussar i stadsmiljö. Vi satsar mycket på framtidens mobilitet och därför var det även självklart för oss att delta i fortsättningen av projektet och satsa ytterligare 1,5 miljoner kronor på de självkörande bussarna, säger Muharrem Demirok (C), kommunalråd i Linköpings kommun.

 

Fakta:

  • “Ride the future” är ett forskningsprojekt vars syftet är att ta reda på hur elektrifierade och självkörande minibussar kan komplettera den befintliga kollektivtrafiken och därmed öka kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot den privatägda bilen och underlätta för fler att resa kollektivt. Samarbetspartnerna i projektet är Akademiska Hus, VTI, Linköpings universitet, Östgötatrafiken, Transdev, RISE, Linköpings Science Park och Linköpings kommun.
  • Bussarna trafikerar en 2,1 kilometer lång sträcka på campusområdet i Linköping med åtta hållplatser. Unikt med projektet är att vi arbetar med två olika fordon som interagerar med varandra: Navya Autonom Shuttle DL4 och EasyMile WZ10 gen2 som tar 11-13 passagerare.
  • En säkerhetsförare som också är kundvärd finns ombord och kan ta över körningen manuellt ifall det behövs.

 

Ett klipp från invigningen för ett år sedan, den 10 mars 2020: