Till navigation Till innehåll (s)

Akademiska Hus säljer fastighet i Uppsala

Tisdag, 27 april 2021

Akademiska Hus säljer fastighet i Uppsala

Akademiska Hus har tecknat avtal med Hemsö om försäljning av fastigheten Kronåsen 1:15 i Uppsala. Försäljningen sker till en köpeskilling som beräknas på ett underliggande fastighetsvärde om 714 miljoner kronor.
Fastigheten Kronåsen 1:15 utgörs av 68 700 kvadratmeter mark med ett tjugotal byggnader på sammanlagt 36 600 kvadratmeter. Fastigheten ligger på det så kallade ITC-området vid Campus Polacksbacken i centrala Uppsala. Området är kulturminnesmärkt och hyrs i dagsläget till stora delar av Uppsala universitet. 

Med start under 2021 kommer lärosätet att lämna lokalerna för att flytta sin verksamhet till Ångströmlaboratoriet, en byggnad som ägs av Akademiska Hus och som bolaget just nu bygger ut. Akademiska Hus har därmed inte längre möjlighet att hyra ut Kronåsen 1:15 till sin kärnkund som är universitet och högskolor. 
 
– Fastigheten passar utmärkt för grund- och gymnasieskoleverksamhet. Vi anser att det är mer lämpligt att en fastighetsägare som har detta som fokusområde tar vid. Hemsö har siktet inställt på ett långsiktigt ägande med ett stort intresse av att bidra till områdets fortsatta utveckling, säger Peter Bohman, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.  
 
Hemsö förvärvar fastigheten från Akademiska Hus för att kunna delta i Uppsala kommuns upphandling av gymnasieskola.  

– Vi är mycket glada över att ha vunnit kommunens upphandling om ett hyresavtal för en ny gymnasieskola i Uppsala. Det innebär att vi kan påbörja projektet med att anpassa området och skapa ett attraktivt gymnasiecampus samt grundskola, säger Jonas Jalkander, projektutvecklare på Hemsö. 
 
Hemsö tillträder den 1 juni 2021 och tar över samtliga befintliga hyreskontrakt i oförändrad form. 
 
Konsultbolaget Nordanö har varit rådgivare till Akademiska Hus i försäljningen.