Till navigation Till innehåll (s)

Ny ledamot i Akademiska Hus styrelse

Onsdag, 28 april 2021

Erik Sandstedt

Idag, tisdagen den 28 april, hölls Akademiska Hus digitala årsstämma. Erik Sandstedt valdes in som ledamot i styrelsen och utdelningen till ägaren fastställdes till 2 142 Mkr, vilket är i linje med ägarens mål.

På årsstämman fick Anitra Steen förnyat förtroende som ordförande för Akademiska Hus styrelse. Britta Burreau, Svante Hagman, Peter Gudmundson, Christer Nerlich, Robin Teigland och Örjan Wikforss omvaldes som ledamöter.

På stämman valdes Erik Sandstedt som ny ledamot. Erik, född 1976, är utbildad civilekonom och arbetar som kansliråd och bolagsförvaltare på Näringsdepartementet. Tidigare har han varit verksam som aktieanalytiker på Handelsbanken Capital Markets och Kaupthing Bank. Erik är även styrelseledamot i Apoteket AB och PostNord AB.

Beslut om utdelningen

Under årsstämman fastställdes utdelningen till 2 142 Mkr. Utdelningen baseras på de ekonomiska mål som staten har beslutat för Akademiska Hus. Enligt det ekonomiska målet för utdelning ska utdelningen uppgå till mellan 40 och 70 procent av årets resultat efter skatt efter återläggning av värdeförändringar och därtill hörande uppskjuten skatt. Årets utdelning uppgår till 70 procent av det justerade resultatet.