Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Karin Blomstrand
Finanschef
073 026 20 97
karin.blomstrand@akademiskahus.se
Mia Edofsson
Hållbarhetschef
072 588 24 21
mia.edofsson@akademiskahus.se

Så har Akademiska Hus nyttjat likviden från sina gröna obligationer

Fredag, 16 april 2021

Green Bond Investor Report 2020.

Förra året emitterade Akademiska Hus sin andra gröna obligation till ett värde av 1 500 Mkr. Nu publicerar bolaget en rapport över vilka hållbara projekt som den gröna finansieringen har allokerats till och hur villkoren i det gröna ramverket har efterlevts.

Som ett led i bolagets finansiella hållbarhetsarbete emitterade Akademiska Hus sin andra gröna obligation i oktober 2020. Rapporten, som nu finns tillgänglig på Akademiska Hus webbplats, visar hur den gröna finansieringen har använts i enlighet med Akademiska Hus gröna ramverk.

Bland de satsningar som har tagit del av den gröna finansieringen finns investeringar i laddstationer för elbilar och nya solcellsanläggningar på campus. Ett annat exempel är uppförandet och renoveringen av nya Humanisten i Göteborg, där en rad omfattande åtgärder och lösningar legat till grund för högsta möjliga miljöcertifiering.