För mer information:

Karin Blomstrand
Finanschef
073 026 20 97
karin.blomstrand@akademiskahus.se
Mia Edofsson
Hållbarhetschef
072 588 24 21
mia.edofsson@akademiskahus.se

Så har Akademiska Hus nyttjat likviden från sina gröna obligationer

Fredag, 16 april 2021

Förra året emitterade Akademiska Hus sin andra gröna obligation till ett värde av 1 500 Mkr. Nu publicerar bolaget en rapport över vilka hållbara projekt som den gröna finansieringen har allokerats till och hur villkoren i det gröna ramverket har efterlevts.

Som ett led i bolagets finansiella hållbarhetsarbete emitterade Akademiska Hus sin andra gröna obligation i oktober 2020. Rapporten, som nu finns tillgänglig på Akademiska Hus webbplats, visar hur den gröna finansieringen har använts i enlighet med Akademiska Hus gröna ramverk.

Bland de satsningar som har tagit del av den gröna finansieringen finns investeringar i laddstationer för elbilar och nya solcellsanläggningar på campus. Ett annat exempel är uppförandet och renoveringen av nya Humanisten i Göteborg, där en rad omfattande åtgärder och lösningar legat till grund för högsta möjliga miljöcertifiering.