Till navigation Till innehåll (s)

Kontaktperson

Ulf Däversjö
Direktör Affärsteknik och utveckling
072 544 24 17
ulf.daversjo@akademiskahus.se

Akademiska Hus installerar Accessys mobila nyckeltjänst

Onsdag, 23 juni 2021

AWL_Innomedicum_Ahrbom_Partner_Foto Johan Eldrot-43 2.jpg

Nu utökas satsningen på Accessys mobila nyckeltjänst. Först ut var lokaler för A Working Lab (AWL) i Solna, Akademiska Hus co-workingkoncept för akademi och näringsliv på campus. Nästa steg blir nu att installera det i fler AWL-miljöer runt om i landet.

För att kunna möjliggöra lokaldelning på ett enklare sätt och samtidigt få en smidigare hantering av nycklar och kort installeras Accessys lösning, som erbjuder en säker och smidig hantering av lås och dörrar via mobilen. Första installationen gjordes i lokalerna för A Working Lab Innomedicum på Campus Solna, ett coworkingkoncept utvecklat för företag och universitetsnära verksamhet. Där finns ett stort antal start-ups och forskare som delar gemensamma lokaler och olika typer av labbutrustning. Nu tar vi lösningen vidare till A Working Lab i Umeå och Göteborg samt lokalkontor på flera orter runt om i landet.

- Med Accessy kan vi möjliggöra en enklare lokaldelning och öka nyttjandegraden tack vare smidig digital access. A Working Labs miljöer fungerar utmärkt som testmiljö för den här typen av digitala access-lösningar och vi lär oss hur vi ska kunna driftsätta satsningen i större skala. På så vis bidrar vi till en förändring som både gynnar våra kunder, vår egen verksamhet och branschen i stort, säger Ulf Däversjö, direktör för innovation och hållbar utveckling på Akademiska Hus.

Accessys tjänst ger möjlighet att hantera alla lås och dörrar på ett säkert och smidigt sätt med mobiltelefonen. Det blir också enklare att dela uppkopplade dörrar mellan organisationer och olika användare. Accessy är idag integrerade mot marknadens ledande passersystem.

- Akademiska Hus var tidigt ute med A Working Lab, att de nu väljer att installera Accessy i en betydligt större del av sitt bestånd känns fantastiskt. Nu flyttar vi på allvar nyckeln till mobilen vilket ökar säkerheten och gör det smidigare för alla användare, dessutom blir det enkelt att dela ytor på ett mer flexibelt sätt. Själva installationen är enkel då vi redan är integrerade med de system som används, såsom Integra, Assa Arx och RCO och Vanderbilts Omnis, säger Håkan Eriksson, VD på Accessy AB.

Akademiska Hus är tillsammans med ett flertal andra fastighetsägare medskapare till Accessy som startades 2020.