Spännande lärandemiljö växer fram på Chalmers

Torsdag, 10 juni 2021

I mars 2021 startade projektet Tracks där Akademiska Hus genomför en stor ombyggnation av bland annat Betonghallen i SBIII precis bredvid A Working Lab på Chalmersområdet i Göteborg. Syftet är att skapa en kreativ och flexibel lärandemiljö och ett modernt makerspace för alla på Chalmers.

Namnet kommer av den satsningen Chalmers gör på en ny utbildningsmodell där det skapas spår (Tracks) med olika aktuella teman mellan existerande utbildningar och program. En tvärvetenskaplig modell som ger ökade förutsättningar att skapa gränsöverskridande kompetenser för att möta framtidens komplexa problem.

Akademiska Hus bygger om ca 2000 kvm inne i SBIII som omfattar nuvarande Betonghallen och dess kringytor.

Exempel på innehåll i Tracks lärandemiljö:

  • Simulationsrum och datasalar
  • Projektrum, grupprum och mötesrum
  • Studieplatser och loungeytor
  • Verkstäder anpassade för olika sorters bearbetning och material (elektronik, metall, trä och tyg)
  • Rapid prototyping med 3D-printrar, lasergravy- och skärmaskin och varmtrådsskärare
  • Fysiologi- och sportlabb
  • Studio för poddar, film, ljud och virtual reality
  • Stora öppna ytor för grupparbete, presentationer och utställningar

Målsättningen är att utveckla ett koncept som skall etablera Tracks-miljön som en öppen, attraktiv, flexibel och inspirerande mötesplats och kunskapsmiljö. Tracks lärandemiljö bidrar även till idén om ett mer öppet och sammankopplat campus, där bland annat ett gångstråk i markplan genom SB I, II & III skapas. På varje sida om stråket kommer Tracks olika verksamheter vara synliga och lättillgängliga. Lokalens yta ger förutsättningar att skapa stora och flexibla rum för både fullskaletest och mindre kreativa ytor för studenter att mötas och studera i, något som många studenter efterfrågat.

Inflytt och invigning av lokalerna planeras till början av 2022.