Till navigation Till innehåll (s)

Pigment från naturen i Blåsenhusområdet blir konstverk

Torsdag, 8 juli 2021

IMG_2020.jpg

Akademiska Hus, Statens konstråd och Uppsala universitet har bjudit in konstnären Amanda Selinder till att skapa ett unikt konstprojekt i Blåsenhus. Projektet är en förlängning av de många ekologiska hållbarhetsprojekt som genomförts på campusområdet.

Mitt i centrala Uppsala, bredvid Botaniska trädgården och Uppsala slott, ligger campusområdet Blåsenhus. På grönytorna intill universitetsbyggnaderna har Akademiska Hus och Uppsala universitet under en tid arbetat med utvecklingsprojekt för att på olika sätt stödja den biologiska mångfalden i området.

Under sommaren 2021 utför Amanda Selinder en tillfällig konstnärlig gestaltning i ett grönområde i Blåsenhus. Projektet har fått namnet “Biologiska pigment - svampmycel, alger, växter och bakterier” och i detta kommer Amanda att undersöka de svampar, alger, bakterier och växter som hon hittar i parken och dammen, och utforska hur hon kan använda dem för att färga textiler. Konstnären kommer delvis att använda traditionella växtfärgningsmetoder som kokning och solfärgning, men i projektet kommer hon också att extrahera pigment från bakterier och svampar i laboratoriemiljö i det intilliggande Evolutionsbiologiskt centrum tillsammans med forskare på Uppsala universitet. Den färdiga gestaltningen kommer att bestå av sex textila skulpturer.

– Konst spelar en viktig roll i skapandet av attraktiva campusområden och med konst på campus vill vi inspirera alla som vistas där till nya perspektiv och tankar. Den här utställningen skapas med hjälp av naturen och det passar särskilt bra i ett område där vi har satsat hårt på att värna de gröna utemiljöerna och främjat den biologiska mångfalden, säger Peter Bohman, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.

Konstprojektet kommer att starta i juni och pågår till sent i höst. Alla som vill kan komma förbi grönområde i närheten av Campus 1477 och titta på när arbetet växter fram.

Så har vi arbetat med utemiljöerna i Blåsenhus
Som en del i ett samarbetsavtal mellan Akademiska Hus och Uppsala universitet arbetar parterna aktivt med miljön i campusområdet i Blåsenhus. Bland annat har det byggts insekts- och igelkottshotell, placerats ut fågelholkar samt döda trädstammar - allt för att djur och insekter ska trivas i miljön.

Samarbete mellan Statens konstråd och Akademiska Hus
Satsningen på den konstnärliga gestaltningen i Blåsenhus sker genom ett fördjupat samarbete mellan Akademiska Hus och Statens konstråd, som ska leda till att konsten tar plats i utvecklingen av attraktiva campusområden på ett nytt sätt bidra i forsknings- och lärandemiljöer. I projektet ingår även ett samarbete med Uppsala universitet. Akademiska Hus har en av de största samlingarna av offentlig konst i Sverige med flera hundra permanenta verk i sitt fastighetsbestånd.

Sveriges riksdag har beslutat att statliga fastighetsbolag bör avsätta pengar för konst. Alla Akademiska Hus konstsatsningar tas fram och godkänns i samrådsgrupper där våra kunder har stort inflytande över valen av konstnärer och de verk som produceras. I arbetet med konst på campus samarbetar Akademiska Hus alltid med Statens Konstråd.