För mer information:

Ulf Däversjö
Direktör Innovation och hållbar utveckling
072 544 24 17
ulf.daversjo@akademiskahus.se

KTH öppnar upp med innovationsutmaning

Fredag, 20 augusti 2021

KTH Innovation tillsammans med Akademiska Hus bjuder in studenter och medarbetare att tävla om bästa idé för att utveckla campus i satsningen Future Campus Challenge.

Under hösten öppnar campus upp för mer studier och arbete på plats i miljöerna efter en lång paus. Med start från 15 september inleds dessutom en innovationsutmaning för alla studenter, medarbete och forskare på KTH:s campus med en förhoppning om många innovativa idéer och lösningar som kan förbättra och utveckla den fysiska och digitala miljön på campus.

Oavsett om du studerar, forskar eller arbetar med andra uppgifter på campus, så har pandemin tvingat oss till helt nya beteenden och förändrat vår syn på platsens betydelse för våra olika verksamheter. När vi nu förhoppningsvis kan mötas i större utsträckning på campus igen, så vill vi tillsammans med KTH förstå vilka nya beteenden som är här för att stanna och hur vi kan göra framtidens campus mer attraktivt och relevant för och tillsammans med användarna, säger Ulf Däversjö, direktör Innovation och hållbar utveckling, Akademiska Hus.

Akademiska Hus är tillsammans med KTH Innovation initiativtagare till Future Campus Challenge där campus blir en testbädd för nya idéer. KTH Innovations uppdrag är att erbjuda innovationsstöd till  studenter, forskare och anställda på KTH som vill utveckla sina idéer eller skapa nytta med sin forskning.