Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Susanne Malmgren
Chef Studentbostäder
070 327 76 04
susanne.malmgren@akademiskahus.se

Akademiska Hus och Lunds universitet utforskar framtidens hållbara studentboenden

Tisdag, 21 september 2021

Akademiska Hus och Lunds universitet utforskar framtidens hållbara studentboenden

Genom ett samverkansavtal tar Akademiska Hus och Lunds universitet nu ett första steg mot att tillsammans starta Lund University Living Lab – en testbädd för forskning om boende och social hållbarhet. Forskningen kommer att ske som en integrerad del i de nya studentbostäder som Akademiska Hus planerar att bygga i Lund.

Lund University Living Lab ska bli en testbädd för forskning om hur framtidens studentboenden kan utformas för att främja gemenskap, hälsa och social hållbarhet. Testbädden är en del av Akademiska Hus planerade studentbostäder Cassiopeia, som ska byggas mellan LTH och Ideon i Lund. Projektet planeras att starta 2025, i samband med att Cassiopeia förväntas vara inflyttningsklart.

- Vi ser många fördelar och möjligheter med att integrera ett Living Lab när vi bygger studentlägenheterna Cassiopeia. Med projektet vill vi bidra till en hållbar samhällsutveckling och campusutveckling och tillsammans med forskare hitta nya sätt att forma framtidens boende med fokus på social hållbarhet. De resultat som kommer fram i den framtida testbädden kan vi sedan applicera i vårt övriga bestånd, säger Susanne Malmgren, chef för studentbostäder på Akademiska Hus.

Fokus på social hälsa, gemenskap och välmående

Testbädden ska vara utformad för att stödja ett kontinuerligt lärande och för att på olika sätt testa hur forskning i dialog med pågående användning av bostäderna kan bidra till gemenskap och samhörighet över tid. Några av de inriktningar som forskningen planeras att fokusera på är:

  • Den byggda miljöns påverkan och effekter för välmående och hälsa
  • Relationen mellan boende- och studiemiljöer
  • Relation mellan ut- och innemiljöer, samt mellan privata och offentliga ytor
  • Bostäder och lärandemiljöer i samspel med den omkringliggande staden

- För forskningen är detta en fantastisk möjlighet. Genom att redan från början vara en aktiv del av utvecklingen av kvarteret Cassiopeia kommer viktiga frågor med in i projektet. Fokus på social hållbarhet, gemenskap och hälsa ligger rätt i tiden. Från forskningens sida ser vi ett stort behov av ny kunskap kring dessa frågor. Vi ser det därför som mycket positivt att tillsammans med Akademiska Hus kunna vara drivande i utvecklingen mot mer hållbara sätt att bo, leva och studera i staden, säger Catharina Sternudd, projektledare för forskarnätverket Urban Arena vid Lunds universitet.

Efterlängtade studentbostäder mitt i Lund

Testbädden blir en del av de studentbostäder under namnet Cassiopeia som Akademiska Hus planerar att bygga i Lund. Cassiopeia ska bestå av två kvarter med cirka 650 student- och forskarboende. Husens bottenvåningar ska innehålla lärandemiljöer, service, sport och lokaler vars användning kan skifta över tid. Med dessa bostadskvarter kommer denna del av LTH:s campus få en mer stadslik karaktär. Studenter, boende och yrkesarbetande kommer att kunna mötas och använda sig av de nya stadsrum som skapas. Detaljplanen för Cassiopeia planeras att vinna laga kraft i slutet av 2021. De nya studentbostäderna är fortfarande i ett tidigt skede och förutsätter beslut i Akademiska Hus styrelse och nödvändiga myndighetsbeslut för att förverkligas.