Till navigation Till innehåll (s)

Caroline Arehult: Campuslivet återvänder!

Onsdag, 29 september 2021

Nyligen hade jag förmånen att besöka KTH. Ett kärt återseende då det var där jag studerade till civilingenjör. Även om det var många år sedan nu kändes stämningen i luften väldigt bekant. Nya studenter som lite tveksamt letar sig fram till rätt byggnad. Gamla studenter i dekaltäckta overaller som hälsar välkomna med musik och dansuppvisningar. Luften är fylld av framtidstro och optimism, ingenting är omöjligt! Det är en härlig och inspirerande miljö, som ligger mig väldigt varmt om hjärtat.

Jag kan på sätt och vis känna igen mig i den nya studenten. Som nytillträdd vd för Akademiska Hus finns såklart mycket att lära, samtidigt som jag tar med mig erfarenhet och kunskap från mina tidigare uppdrag. Efter några veckor in i min första termin kan jag konstatera att det är fantastiskt roligt att få bygga vidare på samarbetet och dialogen med lärosätena runt om i landet. Jag gläds samtidigt åt att våra kunskapsmiljöer nu, i takt med att samhället öppnas upp, och kan återta rollen som de dynamiska platser för utbildning, forskning och möten mellan människor som de är utvecklade för att vara. Studenterna får återigen chans att uppleva campus på plats och få känna den positiva energin i de möten som campuslivet ger.

Vi har stora utmaningar framför oss när det gäller klimatomställningen. Den senaste IPCC-rapporten är glasklar. Oavsett bransch så behöver vi alla göra mer. På campus runt om i landet behöver vi bli bättre på att använda våra resurser på ett så resurseffektivt sätt som möjligt. Det finns flera pågående innovationsprojekt för att hitta lösningar för det, bland annat med hjälp av sensorer vid Umeå universitet. Vi kommer behöva bli än mer noggranna i utformning av nya lokaler så att de verkligen möter de behov som finns och att de går att ställa om till den dag de behoven eller förutsättningarna förändras.

Pandemin har inneburit stora förändringar i verksamheten för oss och för universitet och högskolor. Utifrån dessa erfarenheter ser jag fram emot att tillsammans ta reda på vad vi vill att det nya normala ska vara. För i varje kris finns det chans till utveckling. Kanske kan nyvunna insikter från den tid som varit ge oss nycklar för att hitta nya sätt att utforma framtidens kunskapsmiljöer. Jag ser fram emot det fortsatta arbetet att tillsammans med lärosäten och samarbetspartners stärka Sverige som kunskapsnation.