Till navigation Till innehåll (s)

Mer information:

Peter Bohman
Marknadsområdesdirektör
070 634 31 09
peter.bohman@akademiskahus.se

Tidig gemensam målbild och studentpåverkan grunden i projekt Nya Ångström

Torsdag, 28 oktober 2021

Nya Ångströmlaboratoriet i Uppsala

Utbyggnaden av Ångströmlaboratoriet har pågått sedan oktober 2018 och nu börjar den sista etappen, hus 10, bli färdigställd. Träffa flera av dem som varit involverade i att skapa det som skall bli en kreativ och tvärvetenskaplig miljö för forskning och utbildning inom teknik och naturvetenskap och passa på att ta en tjuvkik in i lokalerna nu under den allra sista byggperioden.

Hus 10 är kronan på verket i uppdateringen av Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. En plats för både spontana möteskrockar så väl som planerat samarbete mellan studenter, forskare och det omgivande samhället. På grund av pandemin har inte studiebesök på byggprojektet kunnat genomföras för alla de studenter och medarbetare inom Naturvetenskap och Teknik som kommer ha sin hemvist i den nya byggnaden. Istället bjuder vi på en inblick i det nya huset via film och låter flera av dem som varit med och påverkat processen att uttrycka sig om vad Nya Ångström innebär för dem. 

Medverkande i filmen:

  • Johan Tysk, vicerektor för vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap  Tf. Fastighetschef
  • Peter Bohman, marknadsområdesdirektör Akademiska Hus
  • Carolina Wählby, professor Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi
  • Henny Henriksson Larsson, student Uppsala universitet
  • Henrik Lundin, affärschef NCC

Naturvetenskap möter teknik i en helt ny byggnad