Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Magnus Öhrman
Avdelningschef Operativt Teknikstöd
070 225 53 99
magnus.ohrman@akademiskahus.se

Akademiska Hus driftsätter jättesatsning på solceller i Uppsala

Tisdag, 30 november 2021

Solceller i Blåsenhus vid Uppsala universitet.

Solceller som totalt producerar nära 700 000 kWh förnybar energi varje år är nu på plats på sju av Akademiska Hus byggnader i Uppsala. Majoriteten av solcellerna har placerats på tak vid Uppsala universitet och är ett led i fastighetsägarens och lärosätets fördjupade samarbete för att tillsammans utveckla Uppsala universitets fysiska miljö för utbildning, forskning och samverkan. 

Akademiska Hus har investerat 15,5 miljoner kronor i de sammanlagt sju solcellsanläggningar med en total yta om cirka 4 200 m2 som har installerats i Uppsala. Det är främst tak på byggnader där Uppsala universitet bedriver sin verksamhet som har täckts med solceller, däribland Hus 16 i Engelska parken, Blåsenhus, Campus 1477 och Ekonomikum. Anläggningarna producerar cirka 520 000 kWh per år och möjliggör att lärosätets lokaler i de fyra byggnaderna till viss del kan försörjas av miljövänlig solel. 
   
Satsningen på solceller vid Uppsala universitet har skett inom ramen för det samarbetsavtal som Akademiska Hus och lärosätet ingick under 2019 och som kortfattat innebär att parterna tillsammans ska ta fram konkreta projekt som utvecklar universitetets fysiska miljö samtidigt som fokus också läggs på att göra campus än mer hållbart.      

- Vårt största bidrag till en hållbar framtid är att vara med och lösa de stora samhällsutmaningarna genom vår forskning och utbildning. Men samtidigt ska vi jobba med att öka hållbarheten inom vår egen organisation och detta projekt är en del i det arbetet. Vi är väldigt glada åt vårt samarbete med Akademiska Hus kring hållbara campus, säger Anders Hagfeldt, rektor för Uppsala universitet, som själv har sin forskarbakgrund inom solcellsforskningen.  

Mot en nollvision 

Akademiska Hus har högt uppsatta klimatmål och har beslutat om en nollvision för sitt klimatavtryck. Viktiga delar i bolagets hållbarhetsarbete är att minska mängden levererad energi och att satsa på förnybara energikällor. Utöver solcellerna vid Uppsala universitet har Akademiska Hus även installerat anläggningar på taken vid Rosendalsgymnasiet och Kunskapsgymnasiet samt vid det egna kontoret på Artillerigatan i Uppsala. Dessa producerar tillsammans cirka 180 000 kWh per år.      

– Tillsammans med våra kunder lägger Akademiska Hus stor kraft på att nå en mer hållbar energiförsörjning och stärka våra campusområdens gröna profil. Med fler solceller på taken skapar vi energismarta byggnader samtidigt som vi bidrar till omställningen till ett fossilfritt samhälle. Dessutom säkrar vi en elproduktion och elanvändning som sker nära varandra, vilket minskar överföringsförluster i elnäten, säger Magnus Öhrman, gruppchef inom energi och teknik på Akademiska Hus. 
 

Om Akademiska Hus och solceller 

I dagsläget har Akademiska Hus totalt 90 anläggningar i sitt fastighetsbestånd som årligen genererar 8,2 miljoner kWh hållbar elenergi till svenska lärosäten. Under de närmaste åren planerar fastighetsbolaget att ta ytterligare krafttag genom att installera fler anläggningar som, när de står klara, bidrar till att Akademiska Hus totala mängd solel kommer att uppgå till över 12 miljoner kWh per år.