Till navigation Till innehåll (s)

Akademiska Hus inviger den nyrenoverade utemiljön vid Luleå tekniska universitet

Fredag, 26 november 2021

Nyrenoverad utemiljö vid Luleå tekniska universitet

Regnbågsallén har sedan 2020 genomgått en omfattande uppgradering med återbruk i fokus för att bli en levande utomhusmiljö året om. Idag var det dags för invigning av det populära gång- och cykelstråket som sträcker sig genom hela universitetsområdet.

Akademiska Hus har satsat 120 miljoner kronor i upprustningen av den cirka 300 meter långa Regnbågsallén, centralt belägen mitt på universitetsområdet vid Luleå tekniska universitet. Renoveringen har bestått av en hel del arbeten under mark, men det är insatserna ovan mark som bidrar till att en trygg och vacker plats nu har skapats som kan trafikeras med gångare och cyklister och samtidigt är en plats att sitta ned och mötas på.

– Det är väldigt glädjande att vi idag inviger Regnbågsallén, den del av campus som förbinder de olika lärandemiljöerna på universitetsområdet med varandra. Här har vi i nära samverkan med Luleå tekniska universitet nu skapat förutsättning för en plats som är mer än bara en transportsträcka - det är såväl en plats för möten, lärande, fika och events som en vacker allé att gå eller cykla längs med, säger Peter Bohman, marknadsområdesdirektör vid Akademiska Hus.

Utemiljo_LTU_1_webben_foto_Akademiska_Hus.jpgRegnbågsallén har bland annat fått ny belysning.

Regnbågsallén har utrustats med en caféyta och flera nya sittplatser i form av trämoduler och fasta möbler för studier och umgänge. Längs hela allén har perenner och grupper av träd planterats och vid sittplatserna finns växtlighet som grönskar både vår och höst och bidrar till ett bra lokalklimat. Utmärkande för den uppgraderade Regnsbågsallén är även den nya ljussättningen som är särskilt anpassad för ett universitetsområde i norr. Med både varmt och kallt ljus i samklang skapas intressanta effekter som efterliknar stjärnhimlen såväl som norrsken. Genom att rikta belysningen nedåt och minska bländning kan man se natthimlen och ljusföroreningar undviks.

I samband med renoveringen har stor vikt lagts vid återbruk för att minska projektets klimatavtryck. Det innebär bland annat att nära 400 m2 brandröd marksten och cirka 35 meter granitmur har återanvänts. Det trä som har använts, exempelvis till sittplatser, är tillverkat av Svanenmärkt nordiskt trä och den asfalt som är lagd är Ecoasfalt.

Cykelparkering och konstverk i ett

Regnbågsallén har också försetts med nya cykelparkeringar med skärmtak som ska skydda mot väder och vind. På taken har konstnären Johannes Helldén skapat konstverket Sediment. Verket består av sexton stora laserskurna plåtar gjorda i cortenstål som monterats på kortsidorna av cykelskydden som finns längs med hela Regnbågsallén.

Med inspiration från kortfilmen Powers of Ten och Carl Sagan är gestaltningen en berättelse som startar i Jordens innandöme - genom sediment och grundvatten, via den tunna biosfären och planetens yta, ut i stratosfären, månen, solsystemet, Vintergatan och slutligen det kända universum. Då man som besökare rör sig längs Regnbågsallén befinner man sig på en resa längs en ut- eller inzoomning - från Jordens innandöme mot universums yttersta gräns.

– Det är en efterlängtad förnyelse av utemiljön som har skett. Det är viktigt med trivsamma och funktionella miljöer både inne och ute, det är en del av universitetets attraktivitet för både studenter och medarbetare, säger Veronika Sundström, universitetsdirektör vid Luleå tekniska universitet.

Utemiljo_LTU_2_webben_foto_Akademiska_Hus.jpgJohannes Helldén har skapat konstverket Sediment.