Till navigation Till innehåll (s)

För mer information

Charlotta Andersson
Arkitekt lärandemiljöer
076 102 86 10
charlotta.andersson@akademiskahus.se

Akademiska Hus och Umeå universitet skapar framtidens hybrida lärandemiljö

Tisdag, 16 november 2021

Learning Lab Umeå

Nu satsar Akademiska Hus 3,4 miljoner kronor på att utveckla ett så kallat Learning Lab tillsammans med Umeå universitet. Projektet kommer att pågå under fyra och år har som mål att skapa en unik testmiljö för hybrid undervisning – något som på grund av pandemin efterfrågas allt mer.

Under våren 2022 startar ombyggnationen av en 83,5 kvm stor lärosal i Naturvetarhuset. Här ska ett nytt Learning Lab byggas – en utvecklings- och innovationsarena för framtidens lärandemiljöer. Målet med Learning Lab Umeå är att testa och samla erfarenheter om hur rum, pedagogik, teknik och social interaktion kan utformas i hybrida lärandemiljöer så att studenter kan delta i undervisningen samtidigt och med likvärdiga möjligheter - oavsett om de befinner sig fysiskt i rummet eller är med på distans. Bakom konceptet Learning Lab står Akademiska Hus, som genomför satsningen tillsammans med Umeå universitet. 
 
- Den hybrida lärandemiljön är komplex, såväl pedagogik som sociala förhållningssätt, rum och teknik samspelar. De olika perspektiven påverkar studenternas möjlighet att delta med likvärdiga möjligheter, liksom lärarens möjlighet att leda undervisningen. Under pandemin har vi sett att föreläsningssituationen är relativt lätt att lösa medan interaktiva moment som grupparbete och seminarium är utmanande i den hybrida miljön. Vi ser fram emot att utforska området vidare tillsammans med Umeå universitet genom testbädden Learning Lab Umeå som oss veterligen är den första i sitt slag, säger Charlotta Andersson, innovationsområdesledare framtidens lärandemiljöer vid Akademiska Hus. 

Behovsdialog - metod för utveckling av lärandemiljöer på campus

Utvecklingen av Learning Lab Umeå har föregåtts av en så kallad behovsdialog, en omfattande process som har genomförts med bred representation från olika ämnesområden, kompetenser och professioner både inom Akademiska Hus och Umeå universitet. En viktig del av testbädden Learning Lab Umeå blir att utvärdera, följa upp och dela lärdomar från projektet. 

- Under pandemin har hybridundervisning aktualiserats mer än någonsin och vi behöver utveckla vår kunskap och förståelse kring hur denna form av undervisning kan genomföras på bästa vis för att stötta lärande och bibehålla hög utbildningskvalitet. Genom en nära dialog med Akademiska Hus har vi under året tillsammans med lärare från alla fakulteter ringat in utvecklingsbehov och kunskapsmål för hybrida lärandesituationer. Det ska bli mycket spännande att följa vad ett Learning Lab kan bidra med på Umeå universitetet, säger Eva Svedmark, föreståndare på UPL vid Umeå universitet. 

Genom samverkansavtalet mellan Akademiska Hus och Umeå universitet, som ligger till grund för Learning Lab, delfinansieras också en helt ny arbetsroll med uppdraget att ge tekniskt och pedagogiskt stöd till alla användare av Learning Lab Umeå under projekttiden. 
 
Learning Lab Umeå ska vara klart att användas under våren 2022. 

 

Om Learning Lab - testbäddar för framtidens lärandemiljöer

Learning Lab är ett koncept där Akademiska Hus tillsammans med kund testar framtidens lärandemiljöer och utforskar samspelet mellan människa, pedagogik, rum och teknik i nära samverkan med pedagoger och forskare inom lärandeområdet. 

Genom Learning Lab drivs innovation som accelererar utvecklingen av framtidens lärandemiljöer med syfte att stärka kompetensen och samverkan kring nya typer av evidensbaserade lärandemiljöer. 

Just nu pågår tre initiativ i Göteborg, Örebro och Umeå.