Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Peter Karlsson
Affärsutvecklare
070 508 24 49
peter.karlsson@akademiskahus.se

Högskolan i Gävle får virtuellt campus

Torsdag, 13 januari 2022

Högskolan i Gävle får virtuellt campus

Campusområdet i Gävle genomgår just nu en omfattande 3D-skanning av samtliga byggnader. Det är fastighetsägaren Akademiska Hus i samarbete med Högskolan i Gävle som vill skapa en digital tvilling av campus. Målet är att uppnå ett smartare lokalutnyttjande med upp till 20-30 procent, en minskad energianvändning och nya tjänster som ska göra det både roligare och mer attraktivt att vara på campus.

Sedan slutet av december genomförs en digital skanning av Högskolan i Gävle. Det rör sig i ett första skede om en invändig laserskanning av samtliga byggnader, något som totalt omfattar strax över 60 000 m2. I ett andra skede kommer även utemiljöerna att skannas med hjälp av drönare för att få en komplett bild av campus. Kortfattat kan man säga att den digitala modellen som skapas sedan ska fyllas på med annan data. På så vis får man fram en digital kopia som när den kopplas upp till ett nätverk blir en så kallad digital tvilling. Satsningen är ett led i Akademiska Hus arbete med att digitalisera sitt fastighetsbestånd och möjligheterna med den nya tekniken är många.

- Målet är att använda dagens byggnader smartare med data och analyser som den digitala tvillingen genererar. Framför allt vill vi kunna utvärdera om vi har rätt storlek på lokalerna och säkra så att vi nyttjar det befintliga fastighetsbeståndet så pass bra att vi i framtiden slipper att bygga nytt. Detta är det mest hållbara alternativet och avgörande för Akademiska Hus om vi ska uppnå vårt mål om klimatneutralitet, säger Peter Karlsson, innovationsledare på Akademiska Hus.

Han fortsätter:
- Bara genom att få kunskap om hur rum bokas men ingen dyker upp ger oss möjlighet att öka nyttjandet med över 10 procent. När vi sedan kopplar på byggnadsrelaterad data och gör mer avancerade analyser på den digitala kopian kommer vi att kunna hjälpa våra kunder att använda de befintliga byggnaderna upp till 20–30 procent bättre, minst.

Punktmoln_skanning_digital_tvilling_1_webben_AkaC.jpg

Som ett Google Street View

Med den digitala tvillingen kommer byggnaderna på Högskolan i Gävle att kunna upplevas virtuellt på distans, men också på plats där det fysiska rummet sammanfogas och förstärks via AR-teknik i till exempel appar och telefoner. Tvillingen genererar smarta och innovativa lösningar utöver det vanliga, bland annat ett ”inomhus Google Street View” där ambitionen är att det i framtiden ska gå att digitalt röra sig runt i lokalerna, söka efter objekt, hitta var nästa föreläsning hålls eller var det finns lediga rum. Den digitala tvillingen ska också möjliggöra att byggnaderna kan driftas på än mer energioptimala sätt och att det blir enklare att upptäcka när något i lokalerna inte fungerar.

- Vår ambition är att i nästa steg börja experimentera och testa saker i den digitala tvillingen för att förstå hur vi än bättre kan skapa miljöer som alla verksamma vid Högskolan i Gävle verkligen trivs i, säger Peter Karlsson, innovationsledare på Akademiska Hus.

- Vi är positiva till Akademiska Hus initiativ. Den här tekniken kan leda till att det blir lättare att hitta på campus med hjälp av Street View-funktionen, men också till att vi kan arbeta med och använda våra lokaler mer effektivt, säger Fredrika Nordahl Westin, lokalhandläggare vid Högskolan i Gävle.

Den invändiga skanningen påbörjades 27 december 2021 och förväntas vara avslutad den 14 januari 2022. Drönarskanningen av utomhusmiljöerna planeras påbörjas tidigast våren 2022.

Punktmoln_skanning_digital_tvilling_2_webben_AkaC.jpg