Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Peter Karlsson
Affärsutvecklare
070 508 24 49
peter.karlsson@akademiskahus.se

Nytt unikt projekt ska minimera smittrisk i byggnader

Måndag, 10 januari 2022

180905_fyrberg_6973.jpg

Akademiska Hus medverkar i ett nystartat initiativ där lärosätena KTH, Umeå universitet, Lunds universitet och Chalmers tillsammans ska kartlägga hur man designar byggnader med en hälsosam inomhusmiljö som minimerar risken att sprida smittsamma sjukdomar som Covid-19.

Projektet ”Buildings Post Corona” ska arbeta fram hur byggnader bör konstrueras för att vara hållbara och säkerställa en hälsosam inomhusmiljö med minimal risk för överföring av luftburna sjukdomar.

- Akademiska Hus är ett av Sveriges största fastighetsbolag och mer än 300 000 personer forskar, studerar och arbetar i våra lokaler. Att kunna bidra till att framtidens byggnader också blir säkrare vid luftburen smittrisk är självklart en viktig fråga för oss, säger Peter Karlsson, innovationsledare Akademiska Hus.

Genom den bredd av expertis som finns vid de fyra universiteten och samarbetspartnerna kommer projektet täcka in de perspektiv och metoder som behövs för att designa en god inomhusmiljö utifrån hållbarhet, energianvändning, hälsa och smittrisk. Akademiska Hus är en av de medverkande parterna i projektet som även utförs i tätt samarbete med Boverket, Svensk Ventilation, Fastighetsägarna, Bengt Dahlgren, Tovenco, Länsgården Fastigheter, Swegon, Einar Mattsson, Lokalförvaltningen Göteborg, Geberit och Energi & Miljötekniska Föreningen.

- Hur Covid-19 sprids är något som forskare över hela världen arbetar med just nu. Smitta via luft har varit en avgörande komponent för många av de farsoter som utvecklats till pandemier såsom influensa, smittkoppor och nu Covid-19. Inomhusmiljön med tekniska system och planlösningar, hur vi beter oss, och smittspridning bildar tillsammans komplexa områden, säger Jonas Anund Vogel, föreståndare KTH Live-In Lab