Till navigation Till innehåll (s)

Akademiska Hus Års- och hållbarhetsredovisning för 2021

Fredag, 25 mars 2022

Årsredovisning 2021

Idag publiceras Akademiska Hus Års- och hållbarhetsredovisning för 2021. Ett år som för Akademiska Hus bland annat kännetecknas av en succesiv återkomst för campuslivet och en ny målsättning för klimatneutralitet och ny klimat- och energistrategi.

Även 2021 blev ett år som till stor grad påverkades av pandemin. Men det var också ett år där samhället succesivt öppnades upp, vi fick fler fysiska möten igen och livet på campus kunde delvis återkomma. Under året såg vi en oväntad kraft i den ekonomiska återhämtningen som en följd av samhällen som öppnade upp och en fortsatt närvaro av penningpolitiska stimulanser.  

Under året har också dialogen med lärosäten fortsatt om på vilket sätt erfarenheter från pandemin påverkar campusutveckling på längre sikt. Förändrade beteenden under de senaste åren har aktualiserat frågor om framtidens lärandemiljöer och vilka förändringar i den fysiska miljön som nu kommer att krävas.  

Ny klimat- och energistrategi 

Världens klimat förändras och tiden för att vända utvecklingen och bromsa klimatutsläppen i samhället är knapp. Akademiska Hus verksamhet är klimat- och resursintensiv. Därför behöver vi agera kraftfullt för att minska vår klimatpåverkan genom egna åtgärder och i samverkan med andra. I denna årsredovisning kan du läsa om vår nya klimat- och energistrategi och vår målsättning om att nå klimatneutralitet år 2035.