Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Peter Karlsson
Affärsutvecklare
070 508 24 49
peter.karlsson@akademiskahus.se

Umeå universitet får virtuellt campus

Torsdag, 31 mars 2022

Umeå universitet får virtuellt campus

Campusområdet i Umeå genomgår just nu en omfattande 3D-skanning av samtliga byggnader. Det är fastighetsägaren Akademiska Hus i samarbete med Umeå universitet som vill skapa en digital tvilling av campus. Målet är att uppnå ett smartare lokalutnyttjande, en minskad energianvändning och nya tjänster som ska göra det både roligare och mer attraktivt att vara på campus.

Just nu genomförs en digital skanning av Umeå universitet. Det rör sig om en invändig laserskanning av samtliga byggnader, något som totalt omfattar nästan 245 000 m2. Sedan tidigare har även de strax över 855 000 m2 stora utemiljöerna skannats med hjälp av drönare för att få en komplett bild av campus. Kortfattat kan man säga att den digitala modellen som skapas sedan ska fyllas på med annan data. På så vis får man fram en digital kopia som när den kopplas upp till ett nätverk blir en så kallad digital tvilling. Satsningen, den största i sitt slag som Akademiska Hus har genomfört, är ett led i bolagets arbete med att digitalisera sitt fastighetsbestånd och möjligheterna med den nya tekniken är många.

- Målet är att hjälpa våra kunder att använda dagens byggnader smartare med data och analyser som den digitala tvillingen genererar. Framför allt vill vi kunna utvärdera om vi erbjuder rätt storlek på lokalerna och säkra så att vi nyttjar det befintliga fastighetsbeståndet så pass bra att vi i framtiden slipper att bygga nytt. Detta är det mest hållbara alternativet och avgörande för Akademiska Hus om vi ska uppnå vårt mål om klimatneutralitet, säger Peter Karlsson, innovationsledare på Akademiska Hus.

Punktmoln_skanning_digital_tvilling_1_webben_AkaC.jpg

Som ett Google Street View

Med den digitala tvillingen kommer byggnaderna på Umeå universitet att kunna upplevas virtuellt på distans, men också på plats där det fysiska rummet sammanfogas och förstärks via AR-teknik i till exempel appar och telefoner. Tvillingen genererar smarta och innovativa lösningar utöver det vanliga, bland annat ett ”inomhus Google Street View” där ambitionen är att det i framtiden ska gå att digitalt röra sig runt i lokalerna, söka efter objekt, hitta var nästa föreläsning hålls eller var det finns lediga rum. Den digitala tvillingen ska också möjliggöra att byggnaderna kan driftas på än mer energioptimala sätt och att det blir enklare att upptäcka när något i lokalerna inte fungerar.

- Det här en teknisk lösning som vi välkomnar med öppna armar. Vi kommer kunna fatta smarta beslut baserat på realtidsdata som visas direkt i den digitala tvillingen. Tvillingen ger också möjlighet att laborera med olika miljöer inför exempelvis lokalförflyttningar, säger Richard Olsson, fastighetschef vid Umeå universitet.

Den invändiga skanningen förväntas vara avslutad den 8 april 2022.

Punktmoln_skanning_digital_tvilling_2_webben_AkaC.jpg