Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Caroline Arehult
VD
070 553 80 26
caroline.arehult@akademiskahus.se

Akademiska Hus delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

Torsdag, 28 april 2022

Akademiska Hus delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

Akademiska Hus ökar sitt driftöverskott i jämförelse med föregående år och resultatet före värdeförändringar och skatt har förbättrats. Sänkta avkastningskrav inom segmentet samhällsfastigheter gör att bolaget ökar sitt bedömda fastighetsvärde till 116,5 miljarder kronor.

Delårsrapporten i sammandrag:

  • Hyresintäkterna uppgick till 1 701 Mkr (1 672).
  • Driftöverskottet uppgick till 1 259 Mkr (1 227).
  • Resultatet före värdeförändringar och skatt uppgick till 1 117 Mkr (1 084).
  • Värdeförändringar i förvaltningsfastigheter uppgick till 3 529 Mkr (1 433).
  • Räntenettot uppgick till -93 Mkr (-99) och värdeförändringar i finansiella instrument uppgick till 657 Mkr (513).
  • Resultatet före skatt uppgick till 5 303 Mkr (3 030) och periodens resultat till 4 211 Mkr (2 580).
  • Investeringar i ny-, till- och ombyggnader uppgick till 647 Mkr (827).
  • Fastigheter har under året sålts till ett värde om 0 Mkr (1 585).
  • Realisationsresultatet uppgick till 0 Mkr (-7).
  • Direktavkastningen, exklusive fastigheter under uppförande och utbyggnadsreserver, uppgick till 4,6 procent (5,1) för de senaste 12 månaderna.

Samtidigt som pandemin äntligen har släppt sitt grepp om det svenska samhället och campus återigen har kunnat fyllas av studenter, forskare och personal, har ett mycket oroligt geopolitiskt läge uppstått att navigera i.

- Rysslands invasion av Ukraina är en humanitär katastrof och det är med stor sorg jag följer nyheterna och ser det enorma lidande som drabbar den civila befolkningen i Ukraina, säger Caroline Arehult, vd för Akademiska Hus.

Hon fortsätter:
- Förutom mänskliga tragedier kommer med all säkerhet kriget också att få långsiktiga ekonomiska konsekvenser och det har redan gett priseffekt på råvaror, material och energipriser, vilket i förlängningen kan påverka både våra byggprojekt och våra drift- och underhållskostnader. Vi har nu intensifierat arbetet med våra riskanalyser för att ha beredskap att hantera de utmaningar som kan väntas.

Trots osäkerheten i det säkerhetspolitiska läget och den stigande inflationen är det fortfarande högt tryck på marknaden för samhällsfastigheter med stark efterfrågan på bra objekt. Akademiska Hus har under perioden tecknat avtal om försäljning av det så kallade Studentpalatset till Handelshögskolan i Stockholm. Bolaget har också tecknat avtal med Skandia Fastigheter om försäljning av fastigheten Änggården 34:2 i Göteborg, mera känd under namnet Botan. Sänkningen av direktavkastningskraven i främst Stockholm och Göteborg gör att Akademiska Hus fastighetsvärde fortsätter att stiga och uppgår nu till 116,5 miljarder kronor, vilket är en ökning med 3,7 procent sedan årsskiftet.

Under perioden har Akademiska Hus beslutat att investera cirka 360 miljoner kronor i att bygga 170 lägenheter för 350 studenter och forskare i stadsdelen Rosendal. Satsningen stärker Uppsalas attraktivitet som studentstad och skapar ett campusnära boende i anslutning till Ångströmlaboratoriet och Biomedicinskt centrum (BMC) vid Uppsala universitet.