Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Magnus Öhrman
Avdelningschef Operativt Teknikstöd
070 225 53 99
magnus.ohrman@akademiskahus.se

Jättesatsning på solceller vid Kungliga Musikhögskolan

Måndag, 25 april 2022

Nya solceller vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

Akademiska Hus gör återigen en omfattande satsning på solceller i Stockholm. Den här gången är det två nya anläggningar som snart står startklara vid Kungliga Musikhögskolans campusområde på Östermalm. Solcellerna ska producera 135 000 kWh miljövänlig el varje år och är en del i Akademiska Hus arbete för att uppnå en nollvision för sitt klimatavtryck. 

Nyligen driftsattes sammanlagt tolv solcellsanläggningar på Campus Solna och KTH Campus och nu har turen kommit till Kungliga Musikhögskolan (KMH). Som ett led i att minska mängden levererad energi och istället satsa på förnybara energikällor investerar Akademiska Hus två miljoner kronor i två nya anläggningar på campusområdet. Dessa har placerats på byggnaderna Glashusets och Flygelns tak och täcker en yta på cirka 800 kvadratmeter. Anläggningarna planeras att stå klara och redo att användas under första halvan av maj, lagom till sommarens alla soltimmar.

– Vi gläder oss åt att vårt moderna campus blir än mer framtidsinriktat och att vår utbildning, forskning och konsertverksamhet kan nyttja väldigt lokalt producerad el. Det är ett viktigt steg i vårt hållbarhetsarbete, säger Helena Wessman, rektor på KMH.

Vägen mot klimatneutralitet

Akademiska Hus har högt uppsatta klimatmål och har beslutat om en nollvision för sitt klimatavtryck. Investeringen i solceller på KMH:s campus är en av flera liknande satsningar på campus runt om i landet. I dagsläget har Akademiska Hus totalt 112 anläggningar i sitt fastighetsbestånd som årligen producerar 9,2 miljoner kWh hållbar elenergi till svenska lärosäten. Under de närmaste åren planerar fastighetsbolaget att ta ytterligare krafttag genom att installera fler anläggningar som, när de står klara, bidrar till att Akademiska Hus totala mängd solel beräknas uppgå till drygt 13,5 miljoner kWh per år.

– Tillsammans med våra kunder lägger Akademiska Hus stor kraft på att nå en mer hållbar energiförsörjning och stärka våra campusområdens gröna profil. Med fler solceller på taken skapar vi energismarta byggnader samtidigt som vi bidrar till omställningen till ett fossilfritt samhälle, säger Magnus Öhrman, gruppchef inom energi och teknik på Akademiska Hus.