Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Carolin Åberg Sjöqvist
Chefsjurist; Säkerhetsskyddschef
070 664 24 62
carolin.aberg@akademiskahus.se

Nya ledamöter i Akademiska Hus styrelse

Torsdag, 28 april 2022

Nya ledamöter i styrelsen.

Idag, torsdagen den 28 april, hölls Akademiska Hus årsstämma. Mariette Hilmersson, Mariell Juhlin och Håkan Stenström valdes in som ledamöter i styrelsen. Utdelningen till ägaren fastställdes till 2 484 Mkr, vilket är i linje med ägarens mål.

På årsstämman fick Anitra Steen förnyat förtroende som ordförande för Akademiska Hus styrelse. Peter Gudmundson, Christer Nerlich, Erik Sandstedt och Örjan Wikforss omvaldes som ledamöter.

Tre nya ledamöter

Då Robin Teigland och Svante Hagman lämnar styrelsen valdes nya ledamöter in på stämman. Mariette Hilmersson, född 1971, är vd för Castellum Region Väst. Hon har lång erfarenhet från chefsbefattningar inom fastighetsbranschen, bland annat som vd i AB Framtiden. Mariette är även styrelseordförande i Fastighetsägarna GFR AB och styrelseledamot i Tyréns AB.

Mariell Juhlin, född 1973, är vd för Policy Impact AB. Tidigare har hon varit chefsekonom på Ramböll Management och Hyresgästföreningen. Marielle är även ordförande för Fores tillitsgrupp samt vice ordförande för Vi Konsumenter.

Håkan Stenström, född 1961, är senior rådgivare inom bygg och fastighet i eget bolag. Tidigare har han varit vice vd för Skanska Central Europa och Skanska Sverige, inköpsdirektör för Skanska Sverige samt haft ett flertal andra roller inom Skanska.

Beslut om utdelningen

Under stämman fastställdes utdelningen till 2 484 Mkr. Utdelningen baseras på de ekonomiska mål som staten har beslutat för Akademiska Hus. Enligt det ekonomiska målet för utdelning ska utdelningen uppgå till mellan 40 och 70 procent av årets resultat efter skatt efter återläggning av värdeförändringar och därtill hörande uppskjuten skatt. Årets utdelning uppgår till 70 procent av det justerade resultatet.