Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Anna Alsborger
Fastighetsdirektör
070 97 945 72
anna.alsborger@akademiskahus.se

Akademiska Hus vill inspirera till ökad rörelseglädje på campus

Måndag, 16 maj 2022

Aktivitetsskåp på campus.

Nu installeras digitala aktivitetsskåp på campusområden runt om i landet. Satsningen ska ge alla som vistas på campus enkel tillgång till olika utomhusaktiviteter och den utrustning som behövs. På så vis vill Akademiska Hus locka till rörelse och ta tillvara på de möjligheter som utemiljöerna på campus erbjuder.

Som en av Sveriges största markförvaltare är utomhusmiljöerna som omgärdar det 3,4 miljoner kvadratmeter stora fastighetsbeståndet en central del av Akademiska Hus arbete. I utvecklingen av campus är målet att skapa en helhet som gör områdena till en attraktiv plats där studenter, forskare och besökare trivs och mår bra.

Nu testar fastighetsbolaget ett nytt grepp genom att placera ut digitala aktivitetsskåp på en rad campusområden. Först ut är Frescati och Kräftriket vid Stockholms universitet, Lunds universitet, Högskolan i Gävle samt Sveriges lantbruksuniversitets campusområden i Ultuna och Alnarp. Skåpen är fyllda med utomhusspel och sportutrustning, exempelvis kubb, roundnet och superjenga. De nås via en app och kommer att ha olika innehåll över tid beroende på vilken typ av utomhusaktivitet som passar för säsongen och vad som efterfrågas på det specifika campusområdet.

- Vi arbetar på många olika sätt för att tillsammans med våra kunder skapa trivsamma och stimulerande utomhusmiljöer. En viktig del i det arbetet handlar om att ge alla som vistas på campus förutsättningar till aktivitet och rörelse, som enligt forskning har flera positiva effekter som förbättrat minne och ökad koncentration och stresstålighet, säger Anna Alsborger, fastighetsdirektör på Akademiska Hus.

Boule_Frescati_Stockholms_universitet_foto_Anders_Bryngel_AkaC_webben.jpg

Utomhusmiljöer en viktig resurs

Campus är ofta rika på gröna miljöer och utgör därför en viktig plattform för ekologiska, miljömässiga och sociala nyttor. Utomhusmiljöerna är en viktig resurs på campus och kan bidra till ett ökat välmående, en god hälsa och stärkta förutsättningar för lärande och arbete. Aktivitetsskåpen kommer att komplettera Akademiska Hus redan befintliga rörelsesatsningar på campus runt om i landet, däribland padelbanor, utegym, gång- och cykelstråk, boulebanor och volleybollplaner.