Till navigation Till innehåll (s)

Ambitiöst EU-projekt i Umeå har lett fram till framtidens energilösningar

Tisdag, 17 maj 2022

umea_ruggedised.png

Tillsammans med flera andra aktörer i Universitetsstaden i Umeå har Akademiska Hus deltagit i EU-projektet RUGGEDISED. Syftet har varit att tillsammans hitta och testa framtidens energilösningar. Efter fyra år går nu snart det framgångsrika projektet i mål.

Campus Umeå ligger i den del av Umeå som kallas Universitetsstaden. I denna del av Umeå finns många samhällsaktörer som arbetar aktivt med olika typer av stora energiprojekt. 2016 stod det klart att Umeå blir en av de tre Lighthouse-städer som genom stöd från EU-ramprogram Horizon 2020. Totalt investerar EU 180 miljoner kronor för att göra de tre städerna mer klimatsmarta. Projekten har bland annat handlat om energieffektiva byggnader, hållbara transporter och smart styrning via IT.

- För oss var det en självklarhet att vara med i detta projekt tillsammans med vår kund och de andra aktörerna i Universitetsstaden. Projektet har varit en viktig pusselbit i vårt energiarbete för hela campus, säger Jakob Odeblad, gruppchef på Energi och teknik-avdelningen på Akademiska Hus och som varit projektledare.

Utöver Umeå universitet och Akademiska Hus har det lokala partnerskapet bestått av Umeå kommun, Umeå Energi, Upab, Region Västerbotten och RISE. Tillsammans har dessa aktörer utvecklat tio projekt som kommer bidra till lägre energianvändning och minskad klimatpåverkan i Umeå.

Universitetets projekt skapade god samverkan med Akademiska Hus

Projekt U9 drevs egentligen av Umeå universitet, men kom att bli ett av de viktigaste projekten för att öka samverkan mellan Akademiska Hus och Umeå universitet. Projektet fokuserade för Akademiska Hus del mycket på effektminskning av energi. Genom att minska effekttopparna så uppnås både kostnadsminskningar men också minskade CO2-utsläpp vid tidpunkter då effektbehovet är som störst i samhället.

- Under projektet insåg vi att Umeå universitet hade tänkt betydligt bredare och la stor vikt vid att inte bara följa upp utan också kunna prediktera när behovstoppar inföll. Ännu mer spännande var att de också fokuserade på hur ofta lokalerna användes vilket var en ögonöppnare för oss på Akademiska Hus. Detta kom att speglas väldigt tydligt i vårt eget arbete med digitalisering som fokuserar på det hållbara nyttjandet av lokaler, säger Peter Karlsson, affärsutvecklare Akademiska Hus.

Tre projekt med ett gemensamt mål: att sänka energianvändningen

Akademiska Hus har varit delaktiga i många av Ruggedised-projekten, men har haft ett speciellt ansvar för tre av dem.

SMART SOLUTION U2B: Peak load variation management and peak power Control

Projektet har haft som målsättning att bygga en smart effektstyrning på campus med hjälp av sensorer. Den smarta styrningen sparar effekt - både så kallad “topplast” och “fossil last”, vilket ger en mer ekonomisk drift samt koldioxidbesparing. Läs mer här.

SMART SOLUTION U4b: Intelligent building control and end user involvement

I projektet U4b installerades smart styrning av ventilation och belysning i ett äldre labbhus med labb, läsrum och kontor. Lösningarna innehöll smart styrning utifrån närvaro och luftkvalitet som ingick i ett större ombyggnadsprojekt som Akademiska Hus drev, och som delfinansierades av RUGGEDISED. Projektet omfattade installationer i 145 kontorsrum och 2 labb och resulterade i en minskad årlig energianvändning på cirka 315 000 kWh värme (22 % minskning) som motsvarar ungefär 20 ton CO2 ekv/år. Läs mer här.

SMART SOLUTION U6: EV-charging infrastructure hub

Batterilager, solceller och elbilsladdare har installerats i en så kallad EnergyHub - en bidirektionell trefas-växelriktare - på campus i syfte att utforska en skalbar modell till flera byggnader. EnergyHub styr energiflödena mellan solceller, batterilager och fastighetens växelströmsnät. Målet med projektet var att hitta en optimal fördelning mellan byggnadens elanvändning, batterilager och solceller samt minska energianvändning och CO2-utsläpp i Umeå genom att involvera studenter, personal och människor som vistas på universitetsområdet. Läs mer här.

Läs mer om alla Ruggedised-projekten i Umeå här.