Till navigation Till innehåll (s)

Mer information om projektet:

Ove Eriksson
Projektchef
070 516 74 43
ove.eriksson@akademiskahus.se

Kunglig glans när Nya Ångströmlaboratoriet invigdes

Måndag, 16 maj 2022

Invigning-Angstrom-AkademiskaHus.jpg

Den 13 maj invigdes Nya Ångström i Uppsala med pompa och ståt. Den som klippte bandet var ingen mindre än H.K.H. Kronprinsessan Victoria, som själv har studerat vid Uppsala universitet. Hayar Gohary, projektdirektör Akademiska Hus, var en av talarna på invigningen.

Nya Ångström har gjort det möjligt för institutionen för informationsteknologi att samlokaliseras med övriga institutioner på Ångström. Syftet med det är att byggnaden ska öppna upp för samarbeten med näringsliv och staden men också att flera på Uppsala universitet ska kunna nyttja lokalerna och kunna samverka över institutionsgränserna. Projektet har gett ett välkommet tillskott av moderna forsknings- och lärandemiljöer till campus.

Nya Ångström är Akademiska Hus och Uppsala universitet största gemensamma satsning genom tiderna. Projektet har bestått av flera delar och Hus 9 invigdes redan i september 2020. I december 2021 fick universitetet tillgång till det splitternya Hus 10 och under fredagen 13 maj var det så äntligen dags för stor invigning av hela projektet.

Projektet har kantats av lyckade samarbeten mellan såväl Uppsala universitet och Akademiska Hus som med entreprenören NCC. Exempelvis vann man Håll Nollans arbetsmiljöpris som ett kvitto på en bra och säker arbetsmiljö. Inom ramarna för projektet har också studenter, lärare och didaktikforskare varit med under planeringsprocessen och kunnat påverka slutresultatet av byggnaden.

- Helheten är just resultatet av vår förmåga att samverka. Att få det drömda och tänkta att faktiskt bli det byggda. I det här projektet satte vi tidigt en gemensam målbild som legat till grund för det vi ser här idag. Tillsammans har vi skapat moderna lokaler i världsklass, avslutade Hayar Gohary sitt invigningstal.

Tal hölls även av Anders Hagfeldt, rektor, Johan Tysk, vicerektor och dekan för Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Anna Ivert, ordförande i Uppsala teknolog- och naturvetarkår, Cecilia Broman, projektledare vid byggnadsavdelningen samt affärschefen vid NCC Henrik Lundin. Efter talen klipptes bandet av H.K.H Kronprinsessan Victoria. Kvällen avslutades med inspirationsföreläsningar om den spännande forsknings som pågår i Nya Ångström och såklart middag för alla inbjudna.