Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Caroline Arehult
VD
070 553 80 26
caroline.arehult@akademiskahus.se
Peter Anderson
CFO (Chief Financial Officer)
070 690 65 75
peter.anderson@akademiskahus.se

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2022: Ökat resultat trots osäkra tider

Fredag, 8 juli 2022

delårsrapport-Q2-2022-SWE.jpg

Akademiska Hus ökar resultatet före värdeförändringar och skatt i jämförelse med föregående år. Det förbättrade resultatet förklaras huvudsakligen av ett ökat driftöverskott, vilket bland annat är en effekt av tillkommande driftsättningar. Det bedömda fastighetsvärdet uppgår till 118 miljarder kronor.

Delårsrapporten i sammandrag: 

 • Hyresintäkterna uppgick till 3 403 Mkr (3 285).
 • Driftöverskottet uppgick till 2 566 Mkr (2 435).
 • Resultatet före värdeförändringar och skatt uppgick till 2 296 Mkr (2 172).
 • Värdeförändringar i förvaltningsfastigheter uppgick till 5 011 Mkr (5 917).
 • Räntenettot uppgick till -165 Mkr (-167) och värdeförändringar i finansiella instrument uppgick till 1 307 Mkr (378).
 • Resultatet före skatt uppgick till 8 615 Mkr (8 457) och periodens resultat till 6 837 Mkr 
  (7 013).
 • Investeringar i ny-, till- och ombyggnader uppgick till 1 178 Mkr (1 430).
 • Fastigheter har under året sålts till ett värde om 714 Mkr (2 264). Realisationsresultatet uppgick till 8 Mkr (29).
 • Direktavkastningen, exklusive fastigheter under uppförande och utbyggnadsreserver, uppgick till 4,6 procent (5,0) för de senaste 12 månaderna.

- Oron i omvärlden är fortsatt stor och vi börjar nu se en påverkan på den svenska fastighetsmarknaden, bland annat vad gäller kostnad för finansiering.Akademiska Hus står trots detta stadigt. Med våra solida finanser, vår stabila kundbas med genomsnittligt långa kontraktstider och vår gedigna organisation har vi en bas som nu känns extra trygg. Vi ser dock att vi har fått ökade projektkostnader och att vi påverkas av bristen på byggmaterial. Vi analyserar hela tiden våra planerade och pågående projekt för att kunna vara proaktiva i hanteringen av förändrade förutsättningar, säger Caroline Arehult, vd för Akademiska Hus.