Till navigation Till innehåll (s)

Studentbostäder i hus från 1600-talet rustas upp på Campus Alnarp

Tisdag, 30 augusti 2022

studbo-alnarp1.png

På Campus Alnarp utanför Lund har studenter och forskare länge kunnat bo i vackra hus byggda så tidigt som på 1600-talet. Bostäderna har varit föregångare i många hänseenden: här har man kunnat bo delat, i byggnader som byggts om till bostäder och som dessutom ligger mitt på campus. Nu har Akademiska Hus renoverat de flesta av husen, vilket medfört en högre standard och en ännu högre vilja att ta hand om sin bostad.

Om man vill bo mitt på campus så är det svårt att slå student- och forskarboendena på Campus Alnarp utanför Lund. Här har de som studerat till jägmästare och landskapsarkitekter länge kunnat bo i vackra hus, mitt i den lummiga parken som Campus Alnarp erbjuder.

- Det är en ynnest att få ta hand om de kvalitéer som Campus Alnarp erbjuder, i form av välbyggda äldre hus och gröna miljöer. Här kan verkligen lärandet möta livet. Vi vill stärka studenterna och forskarna med en trygg och trivsam miljö, säger Anna Linné, förvaltare för studentbostäderna i Alnarp.

 

Översyn och upprustningen ledde till mindre slitage

Akademiska Hus började år 2019 i samverkan med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) med en större översyn och renovering av de 27 studentbostadshus som finns utspridda på Campus Alnarp.

Beståndet delades upp i tre kategorier, beroende på hur många som bodde i varje hus och vilka faciliteter som delas mellan de boende. I de hus som många delar gemensamma ytor blir priset något lägre än i de hus där bara 1-2 personer delar ytor. I samtliga hus delar de boende badrum och kök.

En slutsats som dragits av projektet är att man genom att höja standarden i de äldre husen också skapat en större vilja från hyresgästerna att ta väl hand om bostäderna.

 

studbo-alnarp2.png

Ett husen på campus som byggts om till studentbostäder.

 

Gamla hus är en utmaning att underhålla

För många är det en dröm att bo i ett gammalt hus där man i många fall får tillgång till otroliga kvalitéer i form av stuckaturer och vackra golv. Men äldre byggnader kan vara svåra att förvalta och kräver ofta mycket omtanke, både av fastighetsägaren och den som bor i huset.


- Vi har varsamt och hus för hus tagit oss an renovering av ytskikt och tekniska installationer. Men det är också viktigt att höja standarden till en jämn nivå över hela beståndet för att det ska vara förvaltar- och driftsvänligt i framtiden. Vi ser redan ett gensvar hos de boende att de vill ta hand om sina lägenheter mer varsamt nu. Det är hållbarhet på riktigt, säger Anna Linné, förvaltare på Akademiska Hus.

 

studbo-alnarp3.png