Till navigation Till innehåll (s)

Akademiska Hus pushar för säkrare byggen

Tisdag, 20 september 2022

Bild: Håll Nollans Säkerhetspush på byggprojektet Natrium

Varje höst är det traditionsenligt dags för Håll Nollans Säkerhetspush. En manifestation som anordnas av flertalet av medlemmarna i Håll Nollan för att uppmärksamma arbetsmiljösäkerheten. Idag klockan 13:00 genomför Akademiska Hus säkerhetspushen på de flesta av våra byggen runt om i Sverige tillsammans med våra samarbetspartners och entreprenörer.

Håll Nollans säkerhetspush genomfördes första gången 2020 och är en gränsöverskridande manifestation för alla de som arbetar i bygg- och anläggningsbranschen, oberoende av organisation. I år fokuserar säkerhetspushen på goda relationer och hur man genom att arbeta med just detta kan skapa en tryggare arbetsmiljö för alla.

På Akademiska Hus har vi pushat för säkerheten på detta vis sedan starten för tre år sedan och som en av medgrundarna till Håll Nollan välkomnas initiativet om samarbete i branschen. Håll Nollans säkerhetspush kommer att genomföras på de flesta av våra bygg- och anläggningsprojektet över landet på lite olika sätt.

– Samarbete över gränserna mellan företag och organisationer är oerhört viktigt för att skapa gemensamma arbetssätt och standarder som hjälper oss mot målet med olycksfria arbetsplatser, säger Caroline Arehult, VD och tillförordnad projektdirektör.

Håll Nollan är en samverkansförening med nästan 100 medlemmar från bygg- och anläggningsbranschen och har, under de år som föreningen verkat, bland annat tagit fram arbetsmiljöstandarder och -guider och en byggherreutbildning som arbetats fram genom samverkan mellan medlemmarna. Akademiska Hus är en av medgrundarna till föreningen och har varit aktiv medlem sedan starten 2017.