Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Erik Florman
Hållbarhetschef
072 205 03 96
erik.florman@akademiskahus.se

Akademiska Hus toppar solcellsligan – flest anläggningar och mest effekt

Fredag, 16 september 2022

Solceller på Humanistens tak i Göteborg.

Akademiska Hus får toppbetyg när tidningen Fastighetsnytt rankar svenska fastighetsbolags satsningar på solceller. Granskningen visar bland annat att vi är det fastighetsbolag i Sverige som har flest solcellsanläggningar med 112 stycken och mest installerad effekt – hela 12 000 kW. Här kan du läsa mer och se granskningen i sin helhet.

Fastighetsnytt har tagit pulsen på de 22 största svenska fastighetsbolagens solcellssatsningar. I en enkät har alla fått svara på hur mycket solel man har och hur planerna ser ut framöver. Genom att dela installerad effekt med den uthyrningsbara ytan i 1000 kvadratmeter har tidningen fått fram en rankingpoäng och skapat en topplista. De har också bedömt bolagens svar om mål och strategier på området och betygsatt dem med skalan 1 till 5 solar.

Akademiska Hus får tillsammans med Vasakronan och Castellum fem solar i betyg och placerar sig därmed högst upp i rankingen.

- Resultatet är naturligtvis väldigt glädjande. Solceller är en viktig del i vår väg mot klimatneutralitet och för att skapa hållbara campusområden runt om i landet. Solceller på våra fastigheter står för 1,5 procent av vår och våra hyresgästers elanvändning, vilket i tider av ökande elpriser dessutom ger oss en extra trygghet, säger Erik Florman, hållbarhetschef Akademiska Hus.

Så här sammanfattar Fastighetsnytt vårt resultat:

Fastighetsvärde: 112 miljarder kronor
Uthyrningsbar yta i tusen kvm: 3 400
Solceller installerade effekt i kW: 12 000
Estimerad solelsproduktion 2022 i MWh: 9 200
Rankingpoäng: 3,53

Akademiska Hus är det fastighetsbolag i Sverige som mest installerad effekt, men är inte nöjda med det. Under de närmaste åren planerar bolaget att ta ytterligare krafttag genom att installera fler solcellsanläggningar som, när de står klara, bidrar till att Akademiska Hus totala solelsproduktion beräknas uppgå till drygt 13 500 MWh per år. Akademiska Hus har högt uppsatta klimatmål och en bärande del i klimatarbete är att minska mängden levererad energi och att satsa på lokalt producerade förnybara energikällor. Akademiska Hus får betyget 5 solar.