Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Kajsa Winnes
Verksamhetsutvecklare
072 222 50 24
kajsa.winnes@akademiskahus.se

Hybrid lärandemiljö testas vid Umeå universitet

Måndag, 19 september 2022

Bandklippet_invigningenLL_1.jpg

Tillsammans med Umeå universitet har Akademiska Hus utvecklat ett Learning Lab, en unik testmiljö där pedagoger, forskare och studenter kan utforska hybrid undervisning och mötas oavsett var de befinner sig. Nu är testmiljön öppen för undervisning.

I våras startade ombyggnationen av en befintlig lärosal på campus och nu står den unika lärandemiljön redo för undervisning, där studenter kan delta plats och digitalt med likvärdiga förutsättningar. Allt startade redan för två år sedan med en så kallad behovsdialog, en omfattande process med bred involvering av representanter från olika ämnesområden, kompetenser och professioner från både Akademiska Hus och Umeå universitet. Pandemin har aktualiserat frågan om vikten av det hybrida deltagandet.

- Vår förhoppning är att Learning Lab ska hjälpa oss och lärosäten att förstå vilka förutsättningar, utmaningar och hinder som finns i det hybrida formatet. Vi behöver bli bättre på att förstå och vara med i utvecklingen av nya miljöer för lärande, både för att utforska tillsammans med verksamheten här i Umeå men också för att kunna dela med oss till flera, säger Kajsa Winnes verksamhetsutvecklare lärandemiljöer Akademiska Hus.

Rummet är 83,5 kvm stort, skärmar sitter på en vägg, övriga är på stativ vid grupparbetsplatserna och en avancerad ljudanläggning är installerad. Förutom en del ljuddämpande material i inredningen ser det nästan ut som vilken lärosal som helst men med den stora skillnaden att här ska det hybrida formatet testas, följas upp och lärdomar ska delas med andra.

- I fyra år ska vi följa lärare och studenter som använder miljön. Deras lärdomar blir viktiga för hur vi fortsätter att utveckla rummet. Tack vare extra medel från Umeå universitet kan vi erbjuda stöd till institutionerna, både tekniskt och pedagogiskt, vilket är mycket värdefullt, säger Åse Tieva lektor och pedagogisk utvecklare vid Umeå universitet.

Först ut att använda miljön är sex studentgrupper och ett tiotal lärare men förhoppningsvis kommer många fler lärare och studenter använda lokalen redan nu. Projektet pågår till och med 2025.

Om Learning Lab - testbäddar för framtidens lärandemiljöer

Learning Lab är ett koncept där Akademiska Hus tillsammans med lärosäten testar framtidens lärandemiljöer och utforskar samspelet mellan människa, pedagogik, rum och teknik i nära samverkan med pedagoger och forskare inom lärandeområdet.

Genom Learning Lab drivs innovation som accelererar utvecklingen av framtidens lärandemiljöer med syfte att stärka kompetensen och samverkan kring nya typer av evidensbaserade lärandemiljöer.

Just nu pågår tre initiativ i Göteborg, Örebro och Umeå.