Till navigation Till innehåll (s)

Mer information:

Jan Henningsson
Projektledare
076 832 25 54
jan.henningsson@akademiskahus.se

Trädet på Handelshögskolan står stadigt

Onsdag, 14 september 2022

trad-handels-1000x650.jpg

Precis innanför byggplanket mellan Haga Kyrkogata och Handelshögskolan i Göteborg står ett ståtligt bokträd. Trädet har stått där i många år och vuxit sig högt. Under byggnationen av den nya byggnaden för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet genomförs en mängd åtgärder för att trädet ska kunna pryda platsen i många år till.

Träd i stadsmiljön ger många positiva effekter på både den biologiska mångfalden och den omgivande miljön. Något som Akademiska Hus vill värna om. I detta fall har det också varit ett krav att bevara trädet för att få genom en godkänd detaljplan. Därför lägger Akademiska Hus en hel del resurser och tid tillsammans med Park- och naturförvaltningen i Göteborgs stad som tagit fram en omfattande arbetsbeskrivning för att skapa bästa möjliga förutsättningar för trädet att klara de påfrestningar som sker runt omkring. Exempelvis har solskydd monterats på stammen och beskärning av både trädets krona och rötter har övervakats av arborister. Arbetet innebär också fuktighetsmätning, vattning, gödsling, eventuella uppbyggnadsbeskärningar av trädkrona och årlig kontrollbesiktning.

Som en av Sveriges största markförvaltare är utomhusmiljöerna kring våra fastigheter en central del av vårt arbete. Campus är ofta är rika på gröna miljöer och utgör därför en viktig plattform för ekologiska, miljömässiga och sociala nyttor. Handelshögskolans placering mitt i staden med begränsade grönområden runtomkring gör det extra viktigt att bevara det som finns på platsen.

 

Övriga växter återbrukas

Byggprojektet Handelshögskolan är ett av två pilotprojekt inom återbruk som startades tillsammans med Återbruk i Väst 2020. Projektet omfattade en hel del återbruk av material och inventarier, men man valde också att titta på utemiljön. De växter som, till skillnad från trädet, inte hade möjlighet att växa vidare på platsen fick nytt liv i en Återbrukspark på Medicinareberget i Göteborg. Idag har flera av växterna från Handelshögskolan flyttats igen, bland annat till Chalmers där de fått en mer permanent plats.