Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Caroline Arehult
VD
070 553 80 26
caroline.arehult@akademiskahus.se
Peter Anderson
CFO (Chief Financial Officer)
070 690 65 75
peter.anderson@akademiskahus.se

Akademiska Hus delårsrapport 1 januari – 30 september 2022: Stabilt trots oroliga tider

Måndag, 24 oktober 2022

Akademiska Hus delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

Akademiska Hus ökar sitt driftöverskott i jämförelse med föregående år och resultatet före värdeförändringar och skatt har förbättrats. Stigande räntor och osäkerheten i marknaden innebär att bolagets bedömda fastighetsvärde har justerats ned i kvartalet med 1,7 miljarder kronor.

Delårsrapporten i sammandrag:

  • Hyresintäkterna uppgick till 5 115 Mkr (4 898).
  • Driftöverskottet uppgick till 3 897 Mkr (3 610).
  • Resultatet före värdeförändringar och skatt uppgick till 3 454 Mkr (3 210).
  • Värdeförändringar i förvaltningsfastigheter uppgick till 3 357 Mkr (8 009). För kvartalet uppgick värdeförändringarna till -1 654 Mkr (2 092).
  • Räntenettot uppgick till -29 Mkr (-262) och värdeförändringar i finansiella instrument uppgick till 1 324 Mkr (506).
  • Resultatet före skatt uppgick till 8 135 Mkr (11 725) och periodens resultat till 6 460 Mkr (9 738).
  • Investeringar i ny-, till- och ombyggnader uppgick till 1 742 Mkr (1 937).
  • Fastigheter har under året sålts till ett värde om 714 Mkr (2 264). Realisationsresultatet uppgick till 8 Mkr (29). Fastigheter har anskaffats under året till ett värde om 110 Mkr (0).
  • Direktavkastningen, exklusive fastigheter under uppförande och utbyggnadsreserver, uppgick till 4,7 procent (4,7) för de senaste 12 månaderna.

- De oroliga tiderna fortsätter att prägla fastighetsbranschen och samhället i stort. Därför är det extra värdefullt att vi har en robust och flexibel organisation som kan hantera de utmaningar som uppstår. Vi har sedan länge en prissäkringsstrategi där vi successivt säkrar upp elpriset. Det gör att vi kan dämpa kostnadsökningen, men trots detta, när marknadspriserna stiger kommer vårt och kundernas elpris att påverkas uppåt. Likt de flesta fastighetsbolag har vi också en klausul i våra hyresavtal som innebär att hyrorna räknas upp med inflationen mätt i KPI. Vi förstår att lärosätena, liksom andra hyresgäster, kan påverkas mycket av detta. Det innebär att det blir än viktigare att vi stöttar kunderna i lokaleffektivisering och andra områden som påverkar deras kostnader, säger Caroline Arehult, vd för Akademiska Hus.