Till navigation Till innehåll (s)

Energiöverskott från Chalmers kraftcentral ger fjärrvärme till Göteborg

Torsdag, 15 december 2022

kraftcentralen_december2022.jpg

En avancerad forskningsanläggning för fossilfri energi eller en producent som levererar värme och el till Chalmers campus? Chalmers Kraftcentral är både och under ett och samma tak. Under några kalla veckor innan jul produceras till och med så mycket energi att överskottet ger fjärrvärme till Göteborg stad.

Chalmers kraftcentral är en forskningsanläggning som lockar forskare och industri från hela världen, som tillsammans vill kunna bidra till en hållbar framtid. Här pågår arbetet med att minska beroendet av fossila bränslen och material inom energisektorn och att skapa en process där inget går till spillo. Akademiska Hus ansvarar för driften i mycket nära samarbete med forskarna och deras verksamhet. Under 2018 kompletterades anläggningen med en multi-bränslepanna som breddat möjligheterna att forska och ta fram nya tekniker och därmed driva omställningen till fossilfri energi.

Just nu går anläggningen på högvarv. Det kalla vädret gör det möjligt att använda den nya pannan effektivt och samtidigt som forskningen pågår för fullt levererar Kraftcentralen värme, kyla och el till Chalmers campus. Maxeffekten på hela anläggningen är cirka 13 MW. En kall vinterdag behövs cirka 8–9 MW till Chalmers campus. När anläggningens båda pannor körs genereras därför ett överskott på cirka 4 MW. Det överskottet kommer under ett antal dagar i december att levereras som fjärrvärme till Göteborgs fjärrvärmenät. Kraftcentralen bidrar på så sätt både till att kortsiktigt hjälpa Sveriges energisystem med el och värme och långsiktigt i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Styrning av värme- och ventilationssystem reducerar energianvändningen

Förutom att Kraftcentralen producerar el och värme reduceras även energi- och effektanvändning på campusområdet genom de styrsystem som installerats i de EU-finansierade utvecklingsprojekten Flexigrid och Fossil-free Energy Districts (FED). Systemen gör det bland annat möjligt att styra värme- och ventilationssystem vid höglasttid samt överstyra solcellsanläggningar att producera mer eller mindre reaktiv effekt.

Läs mer om Chalmers kraftcentral

Läs mer om Flexigrid