Till navigation Till innehåll (s)

EU-samverkan för bättre luftkvalitet

Tisdag, 20 december 2022

Kakenhus_campusnorrkoping.png

Akademiska Hus och Linköpings universitet tillsammans med ett tjugotal partners från hela Europa samverkar i ett nytt EU-projekt som kallas TwinAIR, Digital Twins Enabled Indoor Air Quality Management for Healthy Living. Projektets mål är att förbättra luftkvaliteten i städer med hjälp av ny teknik och nya beteenden.

Ren luft är en förutsättning för att vi människor ska må bra och utvecklas. Hur livsmiljön i städer kan förbättras och hur en mer hälsosam miljö kan formas – det ska det nya projektet TwinAIR reda ut under en fyraårsperiod med start 2022 till år 2026. 

Projektet ska arbeta för att öka kunskapen om luftkvalitet, samla in data och skapa verktyg kring hälsa sammankopplade till luftkvalitet i hemmet, på transporter och i olika typer av lokaler. Exempelvis ska gemensamma policys och ramverk för föroreningar i luft inomhus formas samt ny teknik ska möjliggöra luftkvalitetsstyrning genom digitala tvillingar och mycket mer.

Projektpilot på campus

Akademiska Hus och Linköpings universitet kommer till största del medverka i en av projektets piloter. I piloten ingår både Campus Norrköping och Campus Valla i Linköping. Även Kungsgatan i Norrköping är en del, samt bussflottan som universitetet tillhandahåller mellan universitetets olika campus. Piloten handlar om hantering av luftkvalitet med hjälp av simulering i en digital tvilling samt att utveckla ett adaptivt rekommendationssystem för miljöernas användare.

Vi arbetar för att alla våra campus ska vara hållbara och hoppas att tillsammans med Linköpings universitet och projektet TwinAIR ytterligare öka vår kunskap och förståelse kring hälsofrämjande miljöer och lösningar för de som vistas på våra campus. Projektet ger oss också möjlighet att i forskningssamverkan utforska och tillämpa nya tekniska lösningar samt sätt att interagera med de som vistas i våra miljöer, säger Tobias Davidsson, verksamhetsutvecklare Akademiska Hus.

TwinAIR finansieras genom Europeiska Unionens Horizon- program No101057779.