Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Marie Löwling
Fastighetschef
072 527 31 18
marie.lowling@akademiskahus.se

Nytt samarbetsavtal ska driva utveckling av hållbara och attraktiva campus i Uppsala

Fredag, 13 januari 2023

Rektor Anders Hagfeldt och Akademiska Hus vd Caroline Arehult signerar det nya avtalet.

Akademiska Hus och Uppsala universitet har signerat ett nytt avtal som ska fördjupa parternas samarbete inom hållbar utveckling och skapa långsiktig utveckling av ett attraktivt och stadsintegrerat universitet.

Det förra samarbetsavtalet med Uppsala universitet skrevs under i april 2019 och har lett till flera större satsningar inom hållbarhet och gett parterna många erfarenheter som vi nu tar oss med in i det nya avtalet.

– Avtalet från 2019 gav bland annat upphov till nya cykelhus, ett innovativt elavtal och en ny omförhandlingsmodell för hyresavtal. Det känns roligt att nu ha ett nytt avtal på plats som kan ta oss ännu längre, säger Marie Löwling, fastighetschef på Akademiska Hus.

Här är några av de viktigaste punkterna från det nya avtalet:

  • Det ska tas fram en strategi för hållbar mobilitet på campus.
  • Parterna ska ta fram konkreta åtgärder för minskad klimatbelastning.
  • Utemiljöerna på campus ska utvecklas.
  • Det ska utredas hur man kan skapa en mötesplats för studenter, anställda och allmänhet där man ska kunna fånga upp och vidareutveckla idéer kring universitetets hållbarhetsarbete.