Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Caroline Arehult
VD
070 553 80 26
caroline.arehult@akademiskahus.se
Peter Anderson
CFO (Chief Financial Officer)
070 690 65 75
peter.anderson@akademiskahus.se

Bokslut 2022: Osäker omvärld men stabilt resultat

Onsdag, 8 februari 2023

Bokslut_2022_AkaC_webb_sv.jpg

Akademiska Hus ökar sitt resultat före värdeförändringar och skatt för 2022 jämfört med föregående år. Förbättringen förklaras främst av ett ökat driftöverskott, vilket bland annat är en följd av driftsättningar. Vid årets slut uppgick bolagets bedömda fastighetsvärde till drygt 115 miljarder kronor jämfört med 112 miljarder året innan.

Bokslutskommunikén 2022 i sammandrag:

 • Hyresintäkterna uppgick till 6 845 Mkr (6 568).
 • Driftöverskottet uppgick till 5 143 Mkr (4 707).
 • Resultatet före värdeförändringar och skatt uppgick till 4 490 Mkr (4 136).
 • Värdeförändringar i förvaltningsfastigheter uppgick till 1 108 Mkr (12 481). För fjärde kvartalet uppgick värdeförändringarna till –2 249 Mkr (4 472).
 • Räntenettot uppgick till -452 Mkr (-368) och värdeförändringar i finansiella instrument uppgick till 1 310 Mkr (380).
 • Resultatet före skatt uppgick till 6 909 Mkr (16 997) och årets resultat till 5 490 Mkr (13 790).
 • Investeringar i ny-, till- och ombyggnader uppgick till 2 551 Mkr (2 524).
 • Fastigheter har under året sålts till ett värde om 722 Mkr (2 293).
 • Realisationsresultatet uppgick till 8 Mkr (29). Fastigheter har anskaffats till ett värde om 110 Mkr (0).
  Direktavkastningen, exklusive fastigheter under uppförande och utbyggnadsreserver, uppgick till 4,8 procent (4,7) för de senaste 12 månaderna.
  Styrelsen föreslår under årsstämman 2023 en utdelning om 2 905 Mkr (2 484).

- 2022 har varit ett turbulent år på många sätt. Rysslands invasion av Ukraina förändrade på kort tid det geopolitiska landskapet och året har präglats av stigande inflation, stigande räntenivåer och elpriser på en rekordhög nivå. Omständigheterna till trots har vi lyckats ställa om efter nya förutsättningar för att fortsätta leverera värde till våra kunder och vår ägare och för att utveckla våra campus. Vi har ett ständigt fokus på vår basleverans så att klimat, funktion och upplevelse i våra lokaler är den bästa. Att vi dessutom har en unik finansieringsbas gör att vi sammantaget har en riktigt stark plattform att stå på, vilket känns extra viktigt när utmaningarna för oss som fastighetsbolag är större än någonsin, säger Caroline Arehult, vd för Akademiska Hus.