Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Pontus Isaksson
Fastighetsområdeschef
070 364 91 34
pontus.isaksson@akademiskahus.se

Konstverket Dansen räddas och får en ny placering i Göteborg

Måndag, 13 februari 2023

Dansen_Goteborgs_universitet_foto_Akademiska_Hus5_akac.jpg

Nils Nilssons muralmålning Dansen har framgångsrikt monterats ner med hjälp av en metod som använts för att flytta konstverk i den antika italienska staden Pompeji. Nu står det också klart att Dansen kommer att få en ny placering i den nya byggnaden för Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

På uppdrag av Akademiska Hus har fyra konservatorer under två veckors tid arbetat för att montera ner den nästan 7 x 4 meter stora muralmålningen av konstnären Nils Nilsson, som fram till nu har prytt en vägg i byggnaden Kjellbergska vid universitetsområdet Näckrosen. Att konstverket skulle bevaras har länge varit Akademiska Hus och Göteborgs universitets målsättning, men att en nedmontering verkligen skulle kunna genomföras med lyckat resultat var inte en självklarhet. 

- Det var först när lokalen tomställdes i december som vi hade möjlighet att undersöka verkets och väggens beskaffenhet och få mer klarhet. Att Dansen nu har monterats ner och att vi därmed har lyckats rädda verket är väldigt glädjande. Det betyder att målningen kommer att kunna avnjutas av många även i framtiden, säger Pontus Isaksson, fastighetsområdeschef på Akademiska Hus. 

Italiensk metod 

Metoden som har använts kallas för strappo, som också har använts för att flytta många av Pompejis muralmålningar till det arkeologiska museet i Neapel. Förenklat innebär metoden att flera lager av remsor i bomullsväv limmas fast över bildytan. Därefter bearbetas ytan metodiskt med en gummiklubba som gör att det limmade dekorerade putslagret bit för bit, uppdelade i sektioner efter konturer i bilden, kan lossna från den underliggande putsen. Alla delar numreras och märks ut på en ritning.  

- På grund av Dansens storlek och tyngd hade det varit omöjligt att flytta målningen från sin nuvarande placering till sin lagringsplats och sedan till sin permanenta placering i ett helt stycke. Genom metoden som vi nu har valt kan målningen förvaras mer kompakt och lätthanterlig för att sedan kunna sättas ihop till ett helt konstverk igen på ett nytt underlag. Med en avslutande retuschering med färger som är kompatibla med de befintliga kommer målningen att se likadan ut när det är dags att sätta upp den på sin nya plats, säger Ann-Marie Mild, målerikonservator vid Studio Västsvensk Konservering, VGR.  

Nedmontering Dansen Akademiska Hus

Martina Petersson och Ann-Marie Mild från Studio Västsvensk Konservering, VGR. Foto: Erik Sellgren

Ny placering i byggnaden Konstnärliga  

Parallellt som Dansen har monterats ner har ett arbete pågått för att hitta en ny placering av verket. I dialog med Göteborgs universitet har Akademiska Hus nu fattat beslut om att målningen kommer att monteras upp i en av entréerna som skapas i den nya byggnaden för Konstnärliga fakulteten. Entrén kommer att ha glaspartier mot Johannebergsgatan, vilket gör att verket kommer att hänga på en mer publik och tillgänglig plats än vad den hittills har haft i en danslokal i Kjellbergska, en byggnad som nu rivs för att kunna förverkliga fakultetens nya hus. 

–  Från universitetets och fakultetens sida är vi lättade och glada över att Akademiska Hus har kunnat bevara Dansen, och dessutom kunnat ge verket en placering i fakultetens nya hus. För oss är det viktigt att Nils Nilssons verk blir mer tillgängligt för allmänheten i och med att Konstnärliga öppnar 2027, säger Henric Benesch, tf dekan vid Konstnärliga fakulteten. 

Dansen_Goteborgs_universitet_foto_Akademiska_Hus1_akac.jpg

Konstverket tas ned i numrerade sektioner för att lagras i väntan på placering i Konstnärliga fakultetens nya hus. Foto: Erik Sellgren

Om Konstnärliga  

Akademiska Hus investerar cirka 1,9 miljarder kronor i den nya byggnaden som ska göra det möjligt för Göteborgs universitet att samla Konstnärliga fakulteten mitt emellan Götaplatsen och Korsvägen. Satsningen blir en viktig del i utvecklingen av universitetsområdet Näckrosen och den mötesplats för humaniora, konst och kultur som skapas där. 
 
I den nya byggnaden kan fakultetens båda institutioner Högskolan för konst och design (HDK-Valand) och Högskolan för scen och musik flytta ihop. Huset blir hemvist för studenter, forskare och lärare inom alla konstnärliga ämnen, vilket skapar större möjligheter för studenter och forskare från olika discipliner att interagera och nya samarbeten inom de konstnärliga ämnena kan växa fram. 
 
Satsningen består av en ombyggnad av en del av befintliga Artisten samt en tillbyggnad med två nya huskroppar i sex våningar. Samlingsnamnet för byggnaden blir Konstnärliga. Miljöerna kommer bland annat att innehålla verkstäder, multisalar, danssalar, konsertsalar, teatrar, gallerier, ateljéer, musikrum, studior, kontor, café och restaurang. 

Lokalerna får en flexibel utformning så att de ska kunna ändras utefter universitetets framtida behov samtidigt som samlokaliseringen i den nya byggnaden medför att fakultetens behov av hyrda lokaler totalt sett kommer att minska med 25 procent jämfört med den yta som de hyr idag.  

Projektet innefattar också en uppgång från Västlänken station Korsvägen med butikslokaler med anpassat serviceutbud. Uppgången kommer att vara integrerad i den nya tillbyggnaden och vara placerad vid hörnet mellan Johannebergsgatan och Olof Wijksgatan. Placeringen har arbetats fram i nära samarbete med Göteborg Stad och med målsättningen att minimera förändringarna i stadsmiljön. Med uppgången öppnar byggnaden och universitetet upp ytterligare mot staden, genomströmning och folkliv på omgivande gator ökar och möjligheten till hållbart resande till och från campus förbättras. 

Om- och tillbyggnaden startade i februari 2023. Konstnärliga fakultetens inflyttning planeras att inledas i en första etapp under 2025 och slutföras under 2027.