Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Caroline Arehult
VD
070 553 80 26
caroline.arehult@akademiskahus.se
Peter Anderson
CFO (Chief Financial Officer)
070 690 65 75
peter.anderson@akademiskahus.se

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023: Stabilt resultat trots utmanande marknad

Onsdag, 26 april 2023

Akademiska Hus delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

Akademiska Hus ökar sitt driftöverskott i jämförelse med föregående år och förvaltningsresultatet har förbättrats. Stigande räntor och osäkerheten i marknaden innebär att bolagets bedömda fastighetsvärde har justerats ned i kvartalet med 354 miljoner kronor.

Delårsrapporten i sammandrag:

  • Hyresintäkterna uppgick till 1 897 Mkr (1 701).
  • Driftöverskottet uppgick till 1 341 Mkr (1 259).
  • Räntenettot uppgick till -166 Mkr (-93) och värdeförändringar i finansiella instrument uppgick till -99 Mkr (657)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 128 Mkr (1 117).
  • För kvartalet uppgick Värdeförändringarna i förvaltningsfastigheter till -354 Mkr (3 529).
  • Resultat före skatt för perioden uppgick till 675 Mkr (5 303).
  • Investeringar i ny-, till- och ombyggnader uppgick till 424 Mkr (647).
  • Fastigheter har under första kvartalet sålts till ett bokfört värde om 91 Mkr (-). Realisationsresultatet uppgick till 4 Mkr (-).
  • Direktavkastning, exklusive fastigheter under uppförande och utbyggnadsreserver, uppgick till 4,8 procent (4,8) för de senaste 12 månaderna.

- Trots en utmanande marknad med stigande avkastningskrav och sjunkande fastighetsvärden har Akademiska Hus levererat ett stabilt resultat. Vi fortsätter att fokusera på att driva en hållbar utveckling och skapa värde för lärosätena, vår ägare och samhället. Vi utvecklar projektverksamheten och har fattat flera genomförandebeslut avseende ombyggnationer under 2023. Vi håller också planerad takt för underhållsåtgärder och fortsatt utveckling av vårt befintliga bestånd, säger Caroline Arehult, vd för Akademiska Hus.