Till navigation Till innehåll (s)

Mer information:

Jan Henningsson
Projektledare
076 832 25 54
jan.henningsson@akademiskahus.se

En förhandstitt på Handelshögskolans nya byggnad

Fredag, 28 april 2023

mockupbild2.jpg

Nu finns en mock-up i verklig storlek av fasaden på Handelshögskolans nya byggnad i Göteborg.  Den konstnärligt utformade betongfasaden kan nu därför ses av många och ger en förhandstitt på hur Handelshögskolan vid Göteborgs universitet kommer att se ut i framtiden.

Byggnaden, som är ritad av Johannes Norlander Arkitekter, är ritad för att passa med Handelshögskolas befintliga arkitektur från både 1950-talet och 1990-talet. Huset omfattar cirka10 800 kvadratmeter bruttoarea fördelade på åtta våningsplan ovan mark och ett källarplan. Här ryms bland annat en ny huvudentré, två hörsalar, studentservice, café, kontor och studentarbetsplatser. I byggnaden integreras också en entré till Västlänkens Haga station. Mock-upen ger en bild i detalj över hur fasaden kommer se ut när det nya huset kommer på plats längre fram.

En konstnärlig betongfasad

Byggnaden uppförs i betong, och fasaden och dess mönster utformas för att skapa en levande och varm yta som förändras i takt med hur skuggorna vandrar över dygnet. För att få fram rätt färg och form i fasaden, krävdes en lång process. Mönstret och formarna som betongen ska gjutas i har tagits fram med hjälp av en träsnidare och omfattande materialprover har tagits fram för att hitta rätt i färg och utformning. Mönstringen i fasadskivorna ska påminna om hyvlad och huggen sandsten, och ger en nickning till den äldre arkitekturen i kvarteret.

De stora fönstren sätter karaktären för såväl insidan som utsidan. Interiört ger de stora glasen ljusa och luftiga lokaler och exteriört blir de ett inbjudande avbrott i betongfasaden. Tillsammans med de bronsfärgade smidesdetaljerna kommer intryck att bli både varmt och stilrent.

Nyttan med en mock-up

I projektet med Handelshögskolans nya byggnad fanns en mock-up med som ett krav från stadsbyggnadskontoret. Man ville helt enkelt kunna se ett utsnitt ur fasaden i naturlig storlek på platsen innan beslut fattades. Under projektets gång blev dock bygglovet godkänt innan mock-upen var på plats tack vare hårt arbete från projektets sida. Däremot tjänar den fortfarande sitt syfte som ett bra tillfälle att kunna testa tillverkning och material. Kommunikativt ger den också alla som bor eller verkar i området en chans att i förväg veta mer om den nya byggnadens utformning.