Till navigation Till innehåll (s)

För mer information

Henrik Mortensen
Strategisk fastighetsutvecklare
070 313 25 18
henrik.mortensen@akademiskahus.se

Ny mötesplats förbättrar social interaktion på Högskolan i Skövde

Fredag, 28 april 2023

Skövde mötesplats3.png

Akademiska Hus och Högskolan i Skövde har tillsammans skapat en ny mötesplats utanför Hus A på Högskolans campus. Invigningen den 27 april blev en succé och kommentarerna på plats tyder på att ambitionen att skapa en inbjudande och hållbar utemiljö för både studenter och personal har uppnåtts.

När Högskolan i Skövde genomförde den stora enkäten ”Studentbarometern” lyfte studenter behovet av fler sittplatser och samlingsplatser utomhus. De framförde även önskemål om att utomhusmiljön ska bli mer inbjudande och fler platser för återhämtning på campusområdet.

Tillsammans med Högskolan har Akademiska Hus tagit fasta på önskemålen och det ombyggda området erbjuder nu plats för både aktivitet och vila med nya träd och växter, bord, bänkar och solbäddar. Här finns också en fin pergola med takbelysning och möjlighet att ladda mobilen eller datorn.

Den officiella invigningen den 27 april blev en succé, med bandklippning, aktiviteter och möjligheter att utforska den nya miljön.

– Det känns oerhört bra. Området kring A-huset har inte varit så inbjudande tidigare. Nu knyts hela campusområdet ihop på ett bättre sätt och vi har fått till en attraktiv mötesyta utomhus i den norra änden av campusområdet, säger Magnus Littmarck, fastighetscontroller på Högskolan i Skövde.

– Vi är stolta över att kunna bidra till utvecklingen av Högskolan i Skövdes utemiljö. Vår uppgift att skapa stimulerande kunskapsmiljöer inkluderar även områden mellan husen och vi hoppas att den nya mötesplatsen blir en välkomnande och inspirerande plats för både aktivitet och vila, säger Henrik Mortensen, strategisk fastighetsutvecklare på Akademiska Hus.

Med den nya mötesplatsen kan Högskolan i Skövde erbjuda sina studenter och personal en plats att koppla av och umgås på, samtidigt som den bidrar till att skapa en mer hållbar och inbjudande campusmiljö.

Henrik Mortensen och Magnus Littmarck invigningstalar framför den nya pergolan.

Studenten Lillian Shaker tog chansen att klippa invigningsbandet. Bandet klipptes i ena kanten för att kunna användas för kommande invigningar. Hållbart!