Till navigation Till innehåll (s)

För mer information

Erik Florman
Hållbarhetschef
072 205 03 96
erik.florman@akademiskahus.se

Nytt projekt inom cirkulär projektering ska göra återbruk effektivare

Onsdag, 19 april 2023

aterbruk_webb.jpeg

Akademiska Hus deltar i ett nytt Vinnovaprojekt tillsammans med IVL, Svenska Miljöinstitutet och flera andra samarbetspartners med syftet att utveckla en metod som möjliggör cirkulär projektering och en effektivare återbruksprocess. Målet är att integrera återbruk i samma arbetsflöde som vid projektering av nyproducerade produkter för att få enklare och mer kostnadseffektiva arbetssätt.

Bygg- och fastighetssektorn är långt från cirkulär i dagsläget, och för att minska klimatutsläpp och resursförbrukning behöver nya arbetssätt och återbruk komma på plats.

– Det finns flera digitala tjänster för projektering och även för inventering av återbrukbara byggprodukter, men de är i dagsläget inte integrerade med varandra. I det här projektet vill vi lägga en grund för en övergång till cirkulär projektering i branschen och stötta samverkan och informationsutbyte mellan olika aktörer, säger Åsa Nilsson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Projektet har beviljats medel i Vinnovas utlysning ”Grön och digital omställning” och startas upp i maj 2023. Det leds av IVL och utförs i samarbete med Akademiska Hus, Kaminsky arkitektur, Kamtech och PE Teknik och Arkitektur.

– Akademiska Hus har tuffa klimatmål och ska nå klimatneutralitet år 2035. För att lyckas behöver vårt fokus på cirkularitet öka och effektivare processer för återbruk utvecklas. Vi hoppas att projektet ger oss nya insikter om hur digitala flöden och system tillsammans kan skapa bättre förutsättningar för andra hand i första hand, säger Erik Florman, Hållbarhetschef Akademiska Hus.

Metoden som utvecklas ska underlätta flöden mellan olika digitala tjänster som projekteringsverktyg i BIM och inventeringstjänster för återbruk. Utgångspunkten är att återbruk ska kunna integreras i samma arbetsflöde som vid projektering av nyproducerade produkter, vilket kommer minska administration och ge enklare och mer kostnadseffektiva arbetssätt.