Till navigation Till innehåll (s)

Varsam omläggning av skiffertak för 97-åring på Chalmers

Tisdag, 18 april 2023

skiffertak_origo.png

Chalmers äldsta byggnad, Origohuset, har genomgått en omfattande takrenovering där över 80 procent av de gamla skifferplattorna kunde återanvändas.

Origohuset, uppförd 1926, är en viktig del av Chalmers campus Johanneberg och används idag som både utbildningslokaler, kontorslokaler och labb. Efter en okulär besiktning 2020 konstaterades att taket behövde renoveras på grund av den uttjänta underlagspappen och behovet av att ersätta vissa skifferplattor.

Det gamla taket demonterades varsamt ner till råsponten och hela 83 procent av den befintliga skiffern kunde återanvändas. Takkonstruktionen visade sig vara i väldigt god kondition, även efter nästan hundra år. Arbetet utfördes av ett specialiserat takföretag och tog sju månader att slutföra. Nu står Origohuset rustat för att klara av väder och vind i många år framöver.

En viktig del av Chalmers historia

Förutom att säkerställa byggnadens hållbarhet bidrar renoveringen också till att bevara en del av Chalmers historia och arkitektur. Hela Chalmersområdet är upptaget i Göteborgs kommuns bevarandeprogram och Origohuset tillhör de byggnader som bedömts som särskilt värdefulla från kulturhistorisk synpunkt.