Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Ulf Däversjö
Direktör Affärsteknik och utveckling
072 544 24 17
ulf.daversjo@akademiskahus.se

Fastigheters energi-infrastruktur och framtidens behov i ny rapport

Måndag, 29 maj 2023

Driftteknik_digitalisering.jpg

Branschsamarbetet Real Estate Digitalisation Initiative (REDI.city) där Akademiska Hus medverkar släpper en ny rapport om vilken roll fastigheters energi-infrastruktur spelar för samhällsutvecklingen och klimatet. REDI.city är ett initiativ för att stärka fastighetsbranschen i digitaliseringsfrågor, driva utveckling framåt och dela lärdomar.

Nu släpper REDI.city ännu en rapport ”The Evolution of Energy Infrastructure in Buildings”. Rapporten belyser de utmaningarna som finns globalt, där strävan efter att nå netto noll och betydelsen av hur hanteringen av energilösningar i byggnader ökat markant. Fastigheter är centrala i vårt samhällsbyggande. De lösningar som utvecklas kan hjälpa till att minska trycket på samhällsviktig infrastruktur (som våra elnät) samt bistå i utvecklingen av mobilitetslösningar (exempelvis laddinfrastruktur) och underlätta delning av resurser. I rapporten berörs också att många av de lösningar som utvecklats redan idag genererar både affärsnytta och hyresgäst-värden.

REDI.city är ett initiativ som agerar för att göra svenska fastigheter redo för framtidens uppkopplade stad. Syftet är att genom gemensam kraft kanalisera förändringsarbetet till många och stödja utvecklingen av en gemensam målbild.

Bakom REDI.city - Real Estate Digitalisation Initiativ står:

Akademiska Hus, Fastighetsägarna, AMF Fastigheter, Fabege, Vasakronan, Hufvudstaden, Sveriges Allmännytta, Castellum, Stronghold, Bostads AB Mimer, Epicenter Stockholm

Tidigare har REDI släppt två rapporter om IoT och 5G, och nu släpps ytterligare en rapport. Den här gången om utvecklingen av energiinfrastruktur i byggnader.