Till navigation Till innehåll (s)

För mer information:

Ali Ranji
Projektdirektör
070 838 32 03
ali.ranji@akademiskahus.se
Lena Åberg
Projektchef
076 810 24 00
lena.aberg@akademiskahus.se

Nu står Forum Medicum i Lund klart

Tisdag, 16 maj 2023

forum_medicum_foto_peterkroon.jpg

Efter tre års byggtid har nu Forum Medicum lämnats över till Lunds universitet. Den nya byggnaden möjliggör en samlokalisering av medicinsk och hälsovetenskaplig utbildning och forskning och blir en viktig del i Medicinska fakultetens framtida utveckling.

Bygget av Forum Medicum har pågått sedan maj 2020 och omfattar 16 000 kvadratmeter nybyggnad och 7 800 kvadratmeter ombyggnad av Biomedicinskt centrum (BMC) vid Sölvegatan i Lund. Syftet med den nya byggnaden är att tillgodose Medicinska fakultetens behov av toppmoderna lokaler för utbildning, forskning och kontor och att ta till vara värdefulla möjligheter till nya samarbetsformer mellan fakultetens utbildningar i medicin, hälsa och vård. Sammanlagt kommer 4 000 studenter, forskare och medarbetare ha sin hemvist här. Samtidigt innebär den nya byggnaden att platsen blir mer öppen och inbjudande, något som ska göra verksamheterna i Forum Medicum mer tillgängliga för omvärlden.

Projektet omfattar en investering om 820 miljoner kronor och är en av de största satsningar som Akademiska Hus och universitetet någonsin gjort tillsammans.

Bland annat Sydsvenskan, Skånska dagbladet och Lundagård var på plats när husets premiärvisades för pressen i april.