Till navigation Till innehåll (s)

Akademiska Hus deltar i Håll Nollans säkerhetspush för att uppmärksamma arbetsmiljösäkerheten

Tisdag, 19 september 2023

bild-fo-r-sociala-medier-sa-kerhetspush-2023-1200x627.jpg

Den 19 september kl 13 stannar ett flertal bygg- och anläggningsarbetsplatser upp runtom i landet för att genomföra Håll Nollans säkerhetspush – en manifestation som ska åskådliggöra att samarbete har en avgörande betydelse för att skapa en olycksfri bygg- och anläggningsbransch. I år ligger extra fokus på kommunikation och dialog.

Bakgrunden till Håll Nollans säkerhetpush är att skicka en stark och unison signal inom branschen. Genom att lyfta goda exempel kring erfarenhetsutbyte och samarbete vill Akademiska Hus tillsammans med Håll Nollan visa att samverkan över gränserna ger säkrare arbetsplatser.

- En säker arbetsmiljö på våra byggen är det viktigaste vi kan jobba med. Genom vårt medlemskap i Håll Nollan och den här typen av event lyfter vi hela tiden upp frågan på agendan så att vi kan arbeta aktivt tillsammans med våra entreprenörer och samarbetspartners, säger Ali Ranji, projektdirektör Akademiska Hus.

Säkerhetspushen, som arrangeras för fjärde året i rad, är ett komplement till de andra säkerhetsdagarna som finns inom branschen. Genom att ses och kommunicera med varandra över organisationsgränserna och bidrar pushen till att arbetsmiljö och säkerhet blir en naturlig del i det dagliga arbetet. Säkerhetspushen påminner om att alla, oavsett roll, kan göra skillnad. Genom branschsamverkan och erfarenhetsutbyte kan vi tillsammans minska arbetsplatsolyckor.

- Det inträffar alldeles för många arbetsplatsolyckor varje år och många av dem är så allvarliga att de leder till medicinsk invaliditet eller sjukskrivning i mer än 30 dagar. Det innebär att vårt arbete för säkrare byggen är långt ifrån klart och vi hoppas att säkerhetspushen ytterligare bidrar till att vi blir ännu bättre tillsammans, säger Ulrika Dolietis, Håll Nollans vd.

Akademiska Hus är en av grundarna av Håll Nollan har deltagit i säkerhetspushen varje år sedan den infördes 2020.  Håll Nollans säkerhetspush kommer att genomföras på de flesta av våra bygg- och anläggningsprojektet över landet på lite olika sätt.

 

Om Håll Nollan

Alla på våra bygg- och anläggningsarbetsplatser kommer hem oskadda efter varje arbetsdag, visionen som delas av Håll Nollans cirka 100 medlemmar. Håll Nollan startades 2017 av föreningen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen med ambitionen att engagera hela kedjan i ett bygg- och anläggningsprojekt. Genom att lära av varandra förändrar vi kulturer, ställer hårdare krav, utbildar och väcker opinion för noll olyckor i bygg- och anläggningsbranschen.