Till navigation Till innehåll (s)

Grön resplan för hållbart campus

När Chalmers campus Johanneberg expanderar är det viktigt att det sker på ett hållbart sätt. Därför har Akademiska Hus, tillsammans med bland andra Göteborgs stad och Chalmers Tekniska Högskola, tagit fram en grön resplan för området. Målsättningen är att biltrafiken till området inte ska öka, trots att området expanderar.

En förutsättning för expansionen av området där cirka 4 000 arbetsplatser beräknas tillkomma är att den sammanlagda biltrafiken till området inte ökar jämfört med dagens nivå. Det motiveras av stadens mål för biltrafik, stadens parkeringspolicy, regionens kollektivtrafikprogram, och miljösituationen på gatorna i anslutning till området. Istället ska studenter och anställda uppmuntras att gå, cykla eller att åka kollektivtrafik.

Cyklar utanför Lindellhallen, Umeå universitet

Fler cykelparkeringar

Akademiska Hus åtagande i Grön resplan för Chalmers campus Johanneberg innebär att vi förbinder oss att inte öka antalet parkeringsplatser vid expansionen av campus, även om behov skulle uppstå. Istället ska Akademiska Hus verka för att Chalmers campus Johanneberg får fler cykelparkeringar med bättre väderskydd och möjlighet att låsa in cykeln, samt verka för att anordna parkeringsplatser för elbilar och poolbilar. Akademiska Hus ska även arbeta för att tydliggöra gång- och cykelstråken inom och genom området.