Miljöer för innovation – Innovativa miljöer

Måndagen den 12 november gick startskottet för Akademiska Hus seminariedagar 2012. Årets huvudtalare för de fyra seminarierna var Charles Leadbeater som har en lång karriär som såväl författare, som ledande expert och rådgivare inom innovation och kreativitet.

Seminarieserien inleddes i Stockholm och fortsatte därefter till Linköping, Lund för att avslutas i Göteborg torsdagen den 15 november. Det gemensamma temat för de fyra seminariedagarna var ”Miljöer för innovation – Innovativa miljöer”. Temat var bland annat spunnet ur regeringens proposition om forskning och innovation, samt satsningen på en nationell innovationsstrategi. Miljöer för innovation och lärande är även en viktig del i Akademiska Hus arbete med campusplanering. Vi strävar efter att bygga innovativa miljöer som vi sedan hoppas ger goda förutsättningar för innovation.

Lokal förankring av innovationstemat

För att aktualisera temat ytterligare på lokal nivå bjöds talare från respektive region in för att ge sin syn på hur innovativa miljöer skapas och vad de betyder för både regionen och Kunskapssverige. Till seminariet i Stockholm kom bland annat Uppsalas landshövding Peter Egardt. Han talade om innovation som motor för regional utveckling. Vi fick även träffa Ylva Williams, vd för Stockholm Science City.

I Linköping träffade vi Jan Annerstedt, professor vid Copenhagen Business School som berättade om regional utveckling mellan staden och lärosätet. Vi mötte även representanter från både kommunen och universitetet som diskuterar utvecklingen av den nya stadsdelen Vallastaden.

I Lund berättade Per Frankelius, Linköpings universitet, om hemligheten bakom innovativa miljöer och i Göteborg talade bland annat Patrik Andersson, vd Business Region Göteborg, och kommunalråd Annelie Hulthén om Life Science betydelse för Västsverige.

Syftet med seminarieserien var att, med bolagets kärnvärden som grund, skapa en arena där Akademiska Hus kunde informera, inspirera och nätverka med kunder och andra intressenter. Arrangemangen skulle utveckla dialogen om visionära kunskapsmiljöer. Målen var att inspirera målgrupperna till nytänkande och att sätta frågan om morgondagens attraktiva kunskapsmiljöer på dagordningen. Vi ville visa på den roll Akademiska Hus har som en aktiv partner i utvecklingen av Kunskapssverige.

Ett samtal med Charles Leadbeater

Ett samtal med Charles Leadbeater, huvudtalaren vid Akademiska Hus seminariedagar 2012. Leadbeater är författare, ledande expert och rådgivare inom innovation och kreativitet. Han har genom åren hjälpt såväl multinationella företag som städer och regeringar runt om i världen med att skapa innovationsstrategier.

Läs mer om Cookies