Till navigation Till innehåll (s)

Albano campusplan 2015

Namn: Albano campusplan 2015

Målgrupp: Akademiska Hus / Ledning eller beslutsfattare vid lärosäte / Anställda, studenter vid lärosäte / Svenska Bostäder/ Beslutsfattare hos myndigheter / Allmänhet 

Upprättad år: 2015

Beställare: Akademiska Hus, Svenska Bostäder, SU och KTH

Konsult: White Arkitekter